Jag kom att tänka på hur vissa människor påverkar oss på olika sätt i vårt liv. En person som påverkat mig mycket, är min nära väninna Maja. Hon lärde mig att ta emot beröm.
För ungefär 20 år sen, gav hon mig beröm för något (minns tyvärr inte för vad…). Min förmåga att ta emot berömmet var inte speciellt välutvecklad, så hennes återkoppling på min reaktion gav mig mycket att tänka på – att jag inte bara ska avfärda det som människor ger av kärlek och omtanke. Sen dess har jag alltid tackat för det beröm jag fått, och om jag tyckt att det varit otydligt på något sätt, har jag bett att få det utvecklat och lite mer konstruktivt. Det här har visat sig vara en stor lärdom jag har mycket nytta av i mitt liv – självklart både i det professionella såväl som det privata.
Så, tack, Maja, för att du är en sån bra och ärlig nära vän!
Med sol,
Karin

Share This