Coaching

Vad är coaching, och vad är det inte?

Coaching är ett effektivt sätt att skapa en bestående förändring. Coaching är en metod, en process som hjälper kunden att komma från nuvarande till önskat läge. Den består av kraftfulla frågor, spegling och personliga insikter som ökar kundens medvetenhet och ger denne struktur, support och feedback.

Coaching är inte goda råd, pep-talk, positivt tänkande eller färdiga lösningar från någon med mer erfarenhet.

Läs mer om…
Executive coaching

Individuell coaching

Feedback-coaching

Share This