good job - complimentFör några veckor sedan satt jag i ett samtal med en kund. Vi pratade om feedback (!), och om hur min kund nyligen hade haft ett – som hen trodde att det skulle bli – lite jobbigt feedback-samtal.  Hen hade gått och oroat sig över själva samtalet, förberett det noggrant och självklart ”boostat” sig själv inför samtalet för att våga.

Min kund hade trott att samtalet skulle bli jobbigt, att feedbacken inte skulle tas emot, men där hen ändå valde att vara riktigt rak i sin feedback. Den förväntade jobbiga reaktionen uteblev helt. Istället hade mottagaren reagerat positivt. Positivt såtillvida att mottagaren blev tacksam över den raka feedbacken, att min kund hade vågat beskriva det så tydligt. Mottagaren hade t o m bekräftat att hen haft motsvarande upplevelse av sitt beteende som min kund haft. Den här berättelsen bekräftar följande;

1) den raka feedbacken kan göra mer ont, men blir tydligare och därmed lättare för mottagaren att kunna ta emot – hen förstår den,
2) att ge den raka feedbacken är jobbigt för att vi är rädda att göra illa mottagaren,
3) att vi i ofta (omedvetet) utgår från hur vi själva skulle tycka det var att få motsvarande feedback.

Samtalet hade ägt rum ett par veckor innan jag träffade min kund, som redan nu kunde notera positiva förändringar i mottagarens beteende. Fantastiskt!

Förstärka förändringsvilja och förmåga att ta emot feedback
Uppmaningen till min kund blev naturligtvis att nu passa på att ge mottagaren bekräftande feedback! Det finns inget som är så stärkande för någon som att efter genomförd förändring få bekräftande feedback på densamma! Ett riktigt positivt sätt att visa att vi Ser, Uppskattar och Respekterar våra mottagare! Genom att bekräfta kommer min kund att hjälpa mottagaren att bli än mer motiverad till att förbättra sig på olika sätt framåt. Denna förändring kommer självklart också att påverka och underlätta mottagarens dialog med sina kollegor och därmed förbättra deras samarbete.

En riktig solskenshistoria i feedbackens kölvatten…!
/Karin

Share This