Past Present And Future Signpost Showing Evolution Destiny Or AgingJag är ambivalent vad gäller de två begreppen, eller rättare sagt, jag ogillar att etablera för många begrepp i ett sammanhang där det finns både begreppsförvirring och dessutom en förvirring kring själva definitionen. Samtidigt inser jag att när jag arbetar med och pratar om feedback, är det nästan enbart feedforward som är min vinkling.

Svårt att göra något åt historien…
Att enbart prata “bakåt” (back) får ju ingen eller ytterst liten effekt. Det är svårt att göra något åt historien. Däremot kan man dra lärdomar av det som hänt, så att man kan fundera över hur man vill förändra. Att också snarare ha ett uppgiftsfokus när det gäller prestationer gör det också lättare att se lärandet i “feedbacken”/“feedforwarden”, och att därmed röra sig framåt. Vidare är det avgörande att prata om “önskade beteenden”, om det är beteenden som man vill förändra, snarare än de oönskade. Att – igen – prata om de beteenden man inte vill ha blir liksom svårt för hjärnan att registrera. Inte är ett abstrakt begrepp där man först tänker på det man inte ska tänka på, för att i nästa steg tänka något annat för att man ju inte skulle… Ja, du fattar.

Feedback = “Föda åter”
Jag beskriver “feedback” mycket i termerna av att “föda åter”, som ju begreppet står för i direkt översättning, d v s jag vattnar, göder m m, för att skapa livskraft och växt – framåt. Men att ägna en massa tid åt att etablera och integrera ett nytt begrepp (“feedforward”) på “bredden”, när feedback är betydligt mer vedertaget… Nåväl, kanske jag ska ge mig själv feedback kring begreppet feedforward och snarare se det som en framåtrörelse; “forward” indikerar ju betydligt mer en framåtrörelse, liksom. Kanske kan det också ge mina kunder känslan att det verkligen handlar om att förbättra framåt – att det är okej att ha gjort ”fel” eller dylikt, och att det är möjligt att göra något åt det – framåt.

Dags att “marinera”, som en klok kund till mig uttryckte det.

Vad tycker du? Vad är din upplevelse av begreppen?

Med sol i sinnet!
/Karin

Share This