lyssnandeOm du vill bli bra på att ge feedback, är det mycket viktigt att du lär dig lyssna  – på riktigt. Eftersom feedback betyder ”föda åter” (se föregående blogpost om feedback), är det viktigt att tillse att det man vill föda åter verkligen landar och förankras hos mottagaren. Bästa sättet att göra det, är att lyssna in din mottagare, försöka ta reda på hur hon ser på sin tillvaro och vad hon eventuellt behöver för att kunna ta till sig det du vill ge feedback kring.

Av en händelse är en ledares absolut viktigaste förmåga att vara en bra lyssnare. Som Kierkegaard uttryckt det: ”Om du vill leda en människa mot ett mål, måste du starta just där hon är, och förstå det hon förstår”. Hur ska vi kunna göra det, om vi inte tar oss tid att ta reda på var hon är och vad hon förstår? Min övertygelse är att det sker när vi lyssnar – på riktigt.

Fundera över en bra lyssnare du mött i ditt liv. Hur var/är han/hon? Vad uppskattar du mest? Hur kan du öva upp ditt lyssnande? Kom ihåg; du har två öron – använd dem!

Med lite mer sol!
/Karin

Share This