ledarskap_vägval…men det har inget eget existensberättigande. Feedback ska alltid syfta till något, en förstärkning eller förbättring av ett beteende hos mottagaren/organisationen.

Jag får ibland reaktionen hos mina kunder att de tror att de ska “hitta på” feedback för att börja träna densamma. Jag förstår att det kan bli reaktionen på den – förhoppningsvis – entusiasm jag visar kring ämnet, men det är fortfarande så att feedback inte har något eget existensberättigande. Det behöver sättas i ett sammanhang, i en kontext. Feedback syftar, trots orddelen “-back”, till en positiv framåtrörelse, ett lärande. Rakt översatt betyder “feedback” eller “feed back” att “föda åter”. Hur gör man när man “föder åter”? Jo man gödslar och skapar bättre förutsättningar för framtiden. Kort sagt att både lära av sina framgångar och av sina motgångar.

Organisationsförändringar kan komma ur feedback
I ett kundmöte häromveckan i ett samtal med den utsedda ambassadörsgruppen, identifierade gruppmedlemmarna – med hjälp av sina erfarenheter och upplevelser kring feedbackprojektet – andra behov i organisationen, behov som är kopplade till förbättringar kring verksamheten, det konkreta arbetet och för att nå bättre resultat. Precis! Det är ju det som feedbacken – i förlängningen – syftar till; bättre samarbete, smartare lösningar, bättre produkter/tjänster eller vad det nu kan vara.

Det är genom feedbacken som vi också skapar bättre kundrelationer. Med goda kundrelationer skapar en organisation förutsättningar för fortlevnad, och också möjligheter att ge människor möjlighet att försörja sig. Ju mer samtliga medarbetare i organisationen (individuellt) bidrar och  tar sitt ansvar att kontinuerligt växa och utvecklas, desto mer förbättrar de sin leverans. Ge och ta, stärk, förbättra och hjälpa varandra.

I dag har molnen samlat sig lite grann, men bakom dem lyser solen!
/Karin

Share This