Heart_feedbackI en artikel från Harvard Business Review (länk här), har hjärnforskare fördjupat sig i hur den emotionella intelligensen påverkar oss, och hur vi genom spegelneuronerna i hjärnan speglar och förstärker varandras känslor.

Man testade att ge korrigerande feedback ackompanjerat av positiva känslor, och bekräftande feedback med negativa känslor. Följden blev att de som fått bekräftande rapporterade att de upplevde sina prestationer sämre än de som fått korrigerande.

”In subsequent interviews conducted to compare the emotional states of the two groups, the people who had received positive feedback accompanied by negative emotional signals reported feeling worse about their performance than did the participants who had received good-natured negative feedback. In effect, the delivery was more important than the message itself. And everybody knows that when people feel better, they perform better. So, if leaders hope to get the best out of their people, they should continue to be demanding but in ways that foster a positive mood in their teams.”

HUR du levererar är avgörande
Det här visar dels att det är av avgörande betydelse HUR du levererar din feedback, d v s att du vädjar till din mottagares goda sidor, ser det goda och ser mottagarens förmåga att utvecklas och växa när du ger den. Generellt presterar människor bättre när de mår bra, så om du som chef hoppas på att få ut det bästa ur dina medarbetare ska du fortsätta ställa krav, och göra det parallellt med att du skapar positiva känslor hos dem.

Det här är självklart för mig. Att sträva efter att få folk att må bra runtomkring mig, är för mig att hela tiden jobba på att göra jorden till en lite bättre plats för varje minut som går…! Jag gillar att göra det. Det betyder inte att jag är som ”ett rö för vinden”, men det betyder att jag Ser, Uppskattar och Respekterar människor som jag möter.

 

Med sol!
/Karin

Share This