feedback

Enligt Gallup Business Journal 13 april 2011, är det fortfarande förvånansvärt få organisationer som arbetar tillräckligt med feedback – och det är samma sak runt hela vårt jordklot. Detta trots att den individuella feedbacken och det individuella erkännandet är vitala för att hålla personalomsättningen låg och för att upprätthålla produktiviteten. De är visserligen inte nödvändiga för att en arbetsplats ska fortsätta fungera, för de allra flesta medarbetare har en hygglig koll på vad de är anställda för att göra. Däremot ökar feedbacken och erkännandena möjligheterna för en arbetsplats att fungera VÄL.

Bra chefer ger feedback

Undersökningen visar också att de bästa cheferna runtom hela världen vinnlägger sig om att ge feedback regelbundet till sina medarbetare. De tydliggör sina förväntningar och klargör dem  med hjälp av kontinuerlig feedback och erkännande av goda prestationer.

Mot bakgrund av ovanstående, borde man i alla organisationer sträva efter att etablera en bra och genuin feedback-kultur. Det borde dessutom kunna ske med en ganska låg investering. Genom att:
– träna cheferna i de färdigheter som påverkar förmågan att ge bra och konstruktiv feedback
– träna ”hands-on” på att ge feedback i fiktivt och skarpt läge
– låta dem utvärdera sina insatser i ärendet, och
– få feedback från tränare/coacher kring sina feedback-samtal,
kan ett kontinuerligt lärande och ständig förbättring i förmågan etableras.

 

Om man dessutom lägger till en kontinuerlig självreflektion för både chefer och medarbetare i organisationen, så har stora steg tagits för att skapa en verkligt lärande organisation. Med andra ord borde organisationer som är intresserade av att skaffa sig konkurrensfördelar, se till att genast etablera en feedback-kultur. Med förhållandevis små medel är dessutom detta möjligt.

 

När börjar vi?

/Karin

Share This