Varför ställer man frågor? Oftast för att man är nyfiken och vill veta mer om något, för att få svar, eller kanske för att få någon att tänka till. Det intressanta med att ställa frågor, är att vi aktiverar hjärnan; när vi får en fråga, vill vi besvara den. Dessutom aktiverar vi inte bara den medvetna delen av hjärnan, utan vi startar även den omedvetna delen av hjärnan med en stubintråd. Vi tvingar helt enkelt hjärnan att vara mer på alerten och vaken, vilket i sin tur skapar mycket bättre förutsättningar för att vi ska kunna lära in saker.

Genom att ställa frågor, sorterar hjärnan i informationen som finns tillgänglig för att vi ska kunna svara på frågan. Det svarandet i sig medför, att vi – när vi hör vårt eget svar på någon annans fråga – plötsligt kan hitta vår egen nya lösning på saker. Det ger oss helt enkelt ett nytt perspektiv och en tydlighet när vi varit tvungna att sortera informationen för att kunna förklara för någon annan. När vi sen säger svaret högt, och låter ljudet/informationen gå in genom öronen, gör vi det möjligt för informationen att ta en ny väg och skapa ännu mer aktivitet i hjärnan. Kanske vi bara av den anledningen i större utsträckning borde våga tala högt med oss själva och ställa de goda frågorna…?

Att ställa öppna frågor – frågor som börjar med frågeord, att ställa uppföljningsfrågor och avstämningsfrågor är dessutom mycket viktiga verktyg i din kommunikation och i din feedback. Genom att ställa frågor till den du kommunicerar med, får du möjlighet att få veta hur din samtalspartner betraktar världen. Ställer du följdfrågor eller uppföljningsfrågor till den du vill ge feedback, visar du både ett genuint intresse (blogpost om lyssnande här) och skapar bättre förutsättningar för att din feedback-mottagare ska lyssna på vad du har att säga. Du får dessutom en möjlighet att stämma av hur din feedback-mottagare ser på situationen som du vill ge feedback kring.

Alltså, genom att bli bättre på att ställa frågor, kan du kommunicera bättre, ge bättre feedback, och få en möjlighet att lära dig saker bättre!

Så, för att leva som jag lär: Vad tänker du om ovanstående?

Med sol,
Karin

Share This