Jag har bjudit in en av mina fina nätverksväninnor, Anna Numell, till att gästblogga här på Vargkask. Även Anna är ”tänd på” feedback, precis som jag. Tack för att du vill gästblogga här, Anna!

 

Vill börja med att tacka min vackra vän Karin för att jag fått denna fina möjlighet att skriva ett blogginlägg på hennes inspirerande blogg. Karin, ett ödmjukt tack till dig! J

 

Vad är feedback för mig?
Ja, det finns många tankar om feedback och vad det är och betyder. För mig är det något som är positivt!

 

Dock är jag medveten om att så inte är fallet för alla och det har inte heller alltid varit det för mig. Feedback kopplas lätt av många till kritik och på så vis blir det ofta ett väldigt negativt laddat ord. Medan feedback och kritik kan vara BÅDE negativ och POSITIV! J

 

Själv gillar jag att se feedback som en GÅVA. En gåva är något som man ofta blir glad av att få och som givaren blir glad av att få GE. Tänker att det är lättare att ta emot en GÅVA än att ta emot kritik?! Eller hur tänker du?

 

När jag får feedback ser jag det som en gåva till mig för att jag skall kunna utvecklas. Och när jag ger feedback ger jag en möjlighet till andra att utvecklas, om de vill. För valet av vad man gör av feedbacken ligger hos den som gått den, gåvan.

 

Sättet feedbacken ges på påverkar mottagandet av den
Hur feedbacken ges kan på många sätt påverka mottagandet av den. Om man i en situation ger omedelbar feedback exempelvis om man blir upprörd över något kan det vara lätt att feedbacken riktas till personen inte till beteendet och situationen. Detta i sin tur kan leda till att mottagaren av feedbacken hamnar i försvar och det resulterar ofta i en låst situation och man kommer inte vidare. Att hålla personliga påhopp och angrepp utanför och att ge konstruktiv feedback ger möjligheter att utvecklas för mottagaren, om hon/han kan ta det till sig av den.

 

Inför att jag själv skall ge feedback brukar jag tänka, vad är det jag verkligen vill med att ge den feedbacken som jag är på väg att ge?

 

Vill jag bara få det ur mig och låta personen få veta vad jag tycker och hur jag känner? Alltså vill jag bara spy det ur mig eller vill jag verkligen att personen skall få feedback som hon/han har nytta av och som hon/han i sin tur kan använda för att utvecklas? Om det är det förstnämnda brukar jag istället välja att ringa en väninna för att göra detta. För den sortens feedback hjälper inte personen i sin utveckling och det är ingen konstruktiv feedback som personen kan ha nytta av. Så innan feedbacken ges, reflektera över varför du vill ge den. På så sätt skapar du även distans till situationen.


Med feedbacken finns en önskan om förändring

För någonstans är tanken bakom att ge feedback att jag som person vill se en förändring hos den jag ger feedbacken till. Exempelvis ett beteende som jag kanske inte uppskattar. Om jag verkligen vill nå fram till personen, ligger ett ansvar hos mig att förmedla feedbacken så att personen kan ta emot den. Vill jag att personen skall få möjlighet att faktiskt ändra på exempelvis ett beteende, så behöver jag som ger feedbacken kunna ge den på ett konstruktivt sätt, så att personen inte hamnar i försvar. För när försvaret kommer in tar mottagaren inte till sig feedbacken.

 

Så ge feedback utifrån välmening och utifrån kärlek som en gåva till dina medmänniskor för att de skall kunna utvecklas! Och ta emot feedback som den finaste gåva för din egen utveckling!

 

Vill avsluta inlägget med mina tankar om feedback som jag skrev häromveckan på facebook:


”Älskar när jag får feedback ♥ Och det för jag ser det som en möjlighet att utvecklas som människa! Saker jag själv kanske inte ser, sett eller är medveten om, saker jag gör på olika sätt som jag kanske egentligen skulle vilja göra annorlunda om jag ser på saken från ett annat perspektiv! Det är spännande saker som kittlar inom mig! Kram ♥”

 

╮⊰ Skapa dig en magisk dag!

Med Glädje ヅ ~ Kärlek

(¯ `* ¤ .¸.¤*´¯)

. . . Anna . . .

Share This