Årets upplaga av HRunconf den 26-27 augusti – som jag bloggat om tidigare (här är blogposten) – var en av de häftigaste upplevelser jag varit med om på länge. Känslan av att som individ ingå i ett kollektivt sammanhang där man tillsammans kan åstadkomma så mycket mer är näst intill obeskrivlig!

Jag hade en förväntan om att ”1+1=8”, men i min och Linus (Min Karriär) gemensamma tolkning blev det istället ”1+1=38” som ett slags mål inför den första #HRunconfen. Det roliga var att det faktiskt kändes som om vi hade nått dit när vi avrundade lördagens program.

Unconference, vad är det?
Unconference som mötesform är mycket demokratisk i sin uppbyggnad, och bygger på en ömsesidig respekt och att alla vill bidra och vill lära sig. En slags nyfikenhet kring allas infallsvinklar, och en prestigelöshet präglar mötesformen. Det ställer förstås också krav på att man som deltagare tar stort eget ansvar för att både lyssna in och att också bidra med sina egna tankar och infallsvinklar. Den här mötesformen skapar ett kollektivt lärande och en kollektiv intelligens, som jag tror kommer att bli livsnödvändig för att möta framtidens utmaningar för organisationer.

I en unconference blir det oerhört tydligt hur respektive individs bidrag är viktigt, precis som i en välfungerande grupp och team. Man ser utifrån ett kompletterande perspektiv på gruppen och gruppens sätt att genomföra ett möte – allas bidrag är lika viktiga. Ingen är mer viktig än någon annan.

Vill du vara du med?
Nästa års HRunconf är preliminärt planerad till mitten/slutet på april, och vill du hålla dig uppdaterad kring evenemanget ska du se till att besöka www.hrunconf.se med jämna mellanrum. Det kan nog hända att jag kommer att skriva om det igen; det händer ju inte så ofta att man blir så uppfylld och upprymd av något som jag blivit av detta…!e Har jag glömt att nämna att jag fått många spännande och roliga kontakter på köpet…?

Jag hoppas vi ses!
/Karin

Share This