Har äntligen, genom min fördjupningskurs i coaching jag för närvarande går, fått Susan Wheelans bok ”Att skapa effektiva team” i min hand. En handfast, konkret och bra bok kring hur arbetsgrupper utvecklas från att vara just arbetsgrupper till att bli effektiva team.

En sak som verkligen slår mig, både utifrån boken – men också utifrån egna erfarenheter – är att riktig tillit och förtroende ofta uppstår efter en genomarbetad konflikt. När vi ”vågar” ha en konflikt med någon; tycka olika, vågar stå upp för oss själva och det vi tycker, och vår kollega gör på samma sätt, men ur ett annat perspektiv, och vi ”kommer ur konflikten på andra sidan”, då har vi skapat en djupare relation.

Vilka erfarenheter har du av konflikter? Har du erfarenhet av att ha haft en konflikt med någon, som du sedan har löst konflikten med? Ibland handlar det om att vi måste ”stå på oss” – visa integritet och civilkurage, men lika ofta att lyssna in vad vår ”konfliktmotståndare” står för och har för åsikter i ärendet.

 

Konflikterfarenheter

Mina erfarenheter är precis så. Som hyggligt junior personalare hade jag och min dåvarande chef en total meningsskiljaktighet kring hur vi skulle lösa ett problem. I det fallet blev det han som ”erkände” att min lösning var bättre (efter att ha sovit på saken!). Han vågade visa sig ”svag”. Det paradoxala i det var ju just att han blev så oerhört stark i mina ögon. Just i det fallet behövde vi först lite tid att få vara ”sura” på varsitt håll… Det tror jag också att man kan unna sig ibland.

I ett annat sammanhang som något mer erfaren personalare, ansvarade jag för lönerevisionen i bl a ett av ”affärsbenen” hos min dåvarande arbetsgivare. Jag och en av de lönesättande cheferna hade diametralt motsatta åsikter om hur löneutvecklingen skulle se ut för hans medarbetare och jag kunde se att vi med hans lönesättning ur ett HR-perspektiv snarare ”köpte” medarbetarna. Min uppfattning var att vi med en sån lönehöjning bara skulle ”köpa kvar” medarbetaren mot dennes vilja, och att det alltid kostar mer än det smakar i ett längre perspektiv. När vi väl satte oss ner och resonerade, lyssnade och förstod varandras perspektiv kunde vi hitta en gemensam och bättre lösning än vi gjort var för sig. Respekten vi byggde upp sinsemellan och förtroendet gjorde det riktigt spännande att efter det arbeta med honom och hans underställda chefer!

 

Vilka möjligheter kan det finnas med konflikter?

Låt oss se konflikten som en möjlighet till att lära oss nya saker om oss själva, om andra och en genuin möjlighet till att skapa tillit och förtroende, så kanske det inte blir lika skrämmande? I ett väl fungerande team är konflikterna enormt viktiga, de utgör faktiskt alltsomoftast en förutsättning för att nå de bästa lösningarna för verksamheten. Kom också ihåg att en meningsskiljaktighet är en sorts konflikt, och att det oftast är på den nivån en konflikt är…

Vilka konflikter skulle du vilja lösa idag? Vilket annat förhållningssätt skulle du kunna använda – för att se situationen och konflikten i ett annat ljus?

 

Ifrågasättande hälsningar…;-)

/Karin

 

Share This