1. Skapa tillit. Visa din goda vilja. ”Gå före” och be om feedback, ta emot den och visa att du tar den till dig genom att ev ändra beteenden eller ”erkänna” fel och misstag och agera utifrån det. Tacka.

 

2. Du ska också göra det möjligt att ta emot den feedback du ger. Du ska ha ett ”mindset” där du i tanken vädjar till din medarbetares goda sidor och vilja att göra bättre och lära av sina misstag. Budskapet ska var tydligt, konkret och lyssnande till sin karaktär.

 

3. Beroende på din medarbetares erfarenhet i sin roll, kan feedbacken också se annorlunda ut och också behövas olika frekvent. En nyanställd behöver oftast mer feedback, för att veta att h*n är på rätt väg, och att behöva snabbt kunna åtgärda eventuella missförstånd eller misstag. En nyanställd är ofta mer öppen, men kanske också mer sårbar för den feedback h*n får.

 

4. Ju ”äldre i gamet” en medarbetare blir, brukar behovet av feedback avta generellt sett. Samtidigt är detta oerhört individuellt, och du kommer att behöva stämma av med dina medarbetare hur de vill ha det, och utifrån det anpassa din feedback.

 

5. Det bästa du som chef kan göra när du får en ny medarbetare, är att snabbt identifiera det du tycker om och uppskattar, för med stor sannolikhet kommer du ganska snart hitta beteenden eller attityder som du har lite svårare för. Att vid ett feedback-tillfälle mentalt kunna vädja till de goda sidorna, gör att din feedback kommer att bli och låta mer ”välvillig”.

 

6. Tvärtom vad många tror, är en av de absolut viktigaste förmågorna vid feedback förmågan att kunna lyssna. Så träna på det – så fort du har möjlighet. Bra tillfällen för sånt är i dina privata relationer, med din respektive eller – om du är förälder – med dina barn…

 

7. TRÄNA, TRÄNA, TRÄNA!

 

Jag ser fram emot att få känna på din feedback-muskel när du tränat en månad…! 🙂

Ha’ en bra vecka!
/Karin

Share This