Ibland får jag höra om personer att ”Hen kan i alla fall ta feedback”, och åsyftar då dennes ”oräddhet” att höra någon annan ”skälla ut” hen, dennes förmåga att höra (OBS! höra, inte lyssna) på rak feedback. För mig är inte det att ”ta feedback”. Att ”ta feedback”, det är att:

1) lyssna på vad en feedback-givare har att säga
2) motarbeta sina egna försvarsmekanismer
3) ta in det feedback-givaren säger
4) (kanske slicka sina sår…) reflektera kring feedback-budskapet och säkerställa att man uppfattat det på rätt sätt, för att sen
5) aktivt välja att förändra sitt beteende/attityd eller vad feedback-budskapet än handlar om. Det är att ta feedback, och det är något vi alla ständigt behöver träna på.

tackSjälvklart handlar det om vem som ger feedback-budskapet och om vi har förtroendet för och känner tillit till den personen. Men om vi leker med tanken att det är en person som – objektivt sett – är en redig person som vill andra väl och genuint tror på människor, så borde det vara välment feedback. Problemet är ju att många personer som vid en första anblick verkar kunna TA feedback i själva verket har ytterst svårt att ta den – de agerar istället som ”vatten på en gås”, vilket i sig antingen kan tyda på att personen inte VILL ta feedbacken, eller att hen har svårt att känna tillit till både feedback-givaren och andra människor.

Om det förstnämnda är fallet, så är det ju i princip omöjligt att alls ge feedback – det är bara slöseri med tid för givaren. Det innebär också att personen i fråga inte kommer att få möjlighet att ändra beteenden el dyl som hen kanske inte är medveten om, eftersom hen inte får någon feedback om dem. Hen kommer definitivt att (be-)dömas utifrån det, och att det så småningom kan komma att få riktigt jobbiga konsekvenser. Lite självmål över det, inte sant?

Om det sistnämnda är fallet, är det förstås en mycket längre väg att gå, eftersom det bl a kan handla om omedvetna rädslor som hen sitter med. Det är en utmaning som heter duga – för alla som försöker ge genuin och välvillig feedback, men kanske särskilt för hen själv. Det vill till att det är mycket förstående och uthålliga människor som omger hen i så fall, för att så småningom kunna nå fram och hjälpa vederbörande till utveckling och växt.

 

Så tänker jag om att ”ta korrigerande feedback”. 🙂

/Karin

Share This