När du ska ge korrigerande feedback, är det viktigt att uttrycka din avsikt med den. Om avsikten är tydliggjord är det lättare för mottagaren att ta den till sig och förstå att du som givare vill mottagaren väl.

”Jag skulle vilja ge dig feedback angående vårt samarbete. Det finns risk för att du kommer att tolka det som negativ kritik. Orsaken till att jag vill ta upp det med dig är att vårt samarbete verkligen är viktigt för mig och jag uppskattar det mycket. Jag är rädd för att vårt samarbete kan komma att påverkas negativt om jag inte tar upp det här med dig…”

Här uttrycker du som givare en genuin vilja att bibehålla, eller t o m förbättra, ditt samarbete med mottagaren. Du uttrycker också din känsla (oro) för att feedbacken kan komma att göra mottagaren ledsen – du sätter i viss mån er relation ”på spel”.

När du lägger upp för att ge korrigerande feedback på detta sätt, visar du att du bryr dig om mottagaren. Att h*n är viktig för dig, och att du är medveten om att feedbacken kan kännas jobbig att ta emot. Du ”bäddar för” att feedbacken ska kunna tas emot på bästa sätt. HUR den sen tas emot är inte ditt ansvar, det är mottagarens – men det är en annan bloggpost! 🙂

 

Lycka till!
/Karin

Share This