Coachande ledarskapAvskalat och i sin renaste form handlar coachande ledarskap om att hjälpa sina medarbetare att växa, utvecklas genom att ta ett större ansvar. Du som chef ska hjälpa dina medarbetare att hitta sina lösningar på sina problem. De ska inte lösa sina problem på ditt sätt, utan på sitt sätt.

Vad krävs i ett coachande ledarskap?

1. Du ska hjälpa medarbetaren att identifiera sina mål, d v s VAD ska medarbetaren uppnå – inte HUR. HURet ska medarbetaren själv finna. Målen och vägen dit kan givetvis ramas in av diverse regelverk, beroende på vilken typ av verksamhet ni agerar i, men baserat på det kan din medarbetare lösa sina problem själv. Medarbetaren tar ansvar för att efterfråga din hjälp och dig som bollplank. Målen för medarbetarens utveckling bör också handla om hur han/hon ska utvecklas personligen – inte enbart ”kunskapsmässigt”.
2. Under vägs gång ska du hjälpa din medarbetare att REFLEKTERA över sina framgångar och sina motgångar, och vad som finns att lära i dessa. Reflektera över sina starka och svaga sidor, och se hur ni tillsammans framöver kan nyttja styrkorna än mer.
3. För att kunna hjälpa din medarbetare med ovanstående, behöver du vara duktig på att lyssna se tidigare blog om lyssnande), du behöver ge konstruktiv feedback (tidigare blogpost om feedback) och spegla din medarbetare, och sist – men verkligen inte minst – behöver du vara duktig på att ställa frågor (tidigare blogpost om att ställa frågor).

Dessa tre förmågor – lyssna, ställa frågor, ge (och ta emot) feedback – hänger intimt ihop; för att kunna spegla och ge feedback, behöver du vara duktig på att lyssna. För att vara bra på att lyssna och kunna sätta dig in i din medarbetares situation, behöver du kunna ställa frågor. För att kunna ge feedback behöver du kunna lyssna och ställa frågor. För att visa att du lyssnar behöver du kunna spegla och ställa följdfrågor. För att… Du fattar, det hänger ihop, och det kräver träning och reflektion från din sida.

Det här är coachande ledarskap, i sin essens. Hur kan du bli mer coachande i ditt ledarskap?

Ah, solen har värmt oss ordentligt idag!

Share This