executive coachingProblemen med konventionella ledarutvecklingsprogram, är att de genomförs på kursgårdar långt ifrån verkligheten. Ledarskap – särskilt om det är ”nya grejer” – måste;  läras – tränas – utvärderas – läras om/nytt – tränas – utvärderas… – o s v. Åtminstone nära och helst i verkligheten. Först när träningen och utvärderingen/självreflektionen går hand i hand ”mitt i” verkligheten, kommer det nya ledarskapet ha en möjlighet att landa och få effekt. Tricket är att det på samma gång kan vara mycket givande att just komma ifrån sin verksamhet, för att frigöra energi skapa utrymme för kreativitet etc. Jag kan se att en kombination av ledarutveckling ”off-site” och väldigt nära ”hands-on”-träning är nödvändig, för att utveckling ska ske på riktigt.

Jag tror att för att en chef ska bli riktigt duktig i sitt ledarskap, behövs ovanstående i form av lärande, träning och utvärdering i en konstant process. Dessutom behövs ett externt bollplank, i form av en coach (en certifierad coach). Jag tror inte att en coach är en universallösning på alla problem i livet, men i det här sammanhanget kan ett externt bollplank vara precis det som gör skillnad. Tanken att som coach kunna vara med chefen i olika sammanhang för att kunna ge feedback kring beteenden och attityder, är mycket lockande.

Kanske man ska vända på det? Kanske man ska börja där – att låta en coach vara med i chefens olika sammanhang för att hjälpa till med spegling och få ge andra infallsvinklar på hur chefen uppfattas? När man väl visat förmågan, engagemanget, nyfikenheten och viljan att lära känna sig själv bättre, då kan man bli aktuell för att sen få fylla på sina teoretiska ledarkunskaper? Som ett assessment center ”in real life” som ger utveckling och utväxling direkt, och som dessutom skapar möjligheter till ytterligare påfyllning.

Vilka modiga chefer vill utmanas i sin resa mot ännu bättre självinsikt, för att i sin tur bidra till livskraftiga och lönsamma organisationer?

 

Nu dags att lägga huvudet på kudden!

/Karin

Share This