utropstecken_2Jag har sagt det förut, och jag säger det igen; feedback handlar om beteenden. Det går inte att ändra en egenskap eller sin personlighet, du kan bara förändra beteenden, d v s vad du GÖR eller vad du SÄGER.

Därför är det viktigt att när du ska ge feedback till någon, får det inte handla om hen som person. Du behöver omvandla det du eventuellt uppfattar som ett problem till något som är förändringsbart. Ingen ÄR på ett visst sätt, utan du upplever hen på ett det sättet genom att du ser vissa beteenden som hen ägnar sig åt, vilket är lätt att glömma bort. Men feedback ska ju leda till utveckling och växt. Så, det är alltså vad hen GÖR som kan vara ett problem.

Om du upplever att en person har en märklig attityd, behöver du översätta det till ett eller flera beteenden som du ser som problematiska. Du behöver också i förlängningen visa på vilka konsekvenser det problematiska beteendet får, om du vill skapa en förändring. Eller, för den delen, om det är en attityd som du gillar, att du bekräftar de BETEENDEN du gillar och tydligt visar på vilka positiva konsekvenser det bidrar till.

Alltså;
1) Varför drar du slutsatsen att en person t ex verkar vara oengagerad?
2) Vilka beteenden kan du observera och hur kan du beskriva dem tydligt för den du ska ge feedback?
3) Vilka konsekvenser ser du att beteendet får?

Genom att tydligt inrikta dig på det som din mottagare GÖR och SÄGER, så blir din feedback mer neutral. Beteenden är förändringsbara. Feedback ska leda till förbättring, inte förbittring!

Med sol så här i april!

/Karin

Share This