Inspirerad av webinarium med Phil Reynolds (seniorkonsult på Ken Blanchard), känner jag att det finns några saker som inte nog kan poängteras när det gäller feedback.

Till att börja med, handlar feedback om något som redan hänt, som levereras i nutid för att bidra till och influera framtiden.

Det är intressant hur man behöver bli påmind om vissa saker, att de blir så självklara, att man ”ser bortom” dem. Hursomhelst, påmind blev jag på webinariet om vad fundamentet för feedback är. Förstås. Fundamentet för att feedback ska kunna ges – och för att feedback ska kunna tas emot – är tillit och förtroende. Den/de du har förtroende för och känner tillit till, kan du ta emot feedback ifrån. Du litar på att de vill dig väl. Den/de som känner tillit till och förtroende för dig, kan du ge feedback till (och det finns ett fundament uppbyggt för att den ska kunna tas emot).

Därför tänker jag på hur skört det är, och hur mycket bra feedback som kan gå om intet för att givare och (OBS! ”och”) mottagare inte arbetar aktivt på sin tillit och sitt förtroende! Här har vi alla ett stort ansvar att axla; hur jobbigt det än kan vara att ta emot feedback (om det nu verkligen är feedback – om du vet att den som ger dig den verkligen vill dig väl!!), så behöver vi se hur mycket den som ger den vill oss väl. Likaså – förstås – har vi i egenskap av feedbackgivare, ett mycket stort ansvar att verkligen kontinuerligt visa att den feedbacken vi ger verkligen är en gåva, att den vi ger feedbacken till verkligen ges en möjlighet att ta till sig den och att den är genuin.

Förtroende kräver engagemang och genuint intresse för den du ska skapa förtroende till. Det kan ta tid innan du får förtroendet och tilliten, och det behöver hela tiden underhållas. Om du vid något tillfälle förlorar det, är det ytterst svårt att återupprätta det…

Feedback som inte ges som en gåva (som syftar till gott framåt), är inte feedback – det är något som ges av andra skäl. Dessa skäl handlar ofta om att den som ger den s k feedbacken har behov av att framhäva sig själv/trycka ner någon, och att det behovet i sin tur beror på rädslor el dyl. Det skapar ytterst lite förtroende, tillit eller växt…!

Nästa blog om feedback kommer att handla om ytterligare en punkt som är nödvändig, för att det överhuvudtaget ska bli möjligt för mottagaren att ta emot feedbacken och med den kunna växa!

Hur kan du göra för att skapa tillit och förtroende till de personer du har relationer till? Hur bör du vara?

Ha’ en riktigt bra helg!

/Karin

”Feedback is the breakfast – and lunch, dinner and midnight snack – of Champions!”

Share This