Jag gillar verkligen att få nya perspektiv och infallsvinklar på saker och ting. Inte nödvändigtvis för att det är ”nytt” för mig, utan snarare för att det får mig att se saker tydligare, och/eller för att jag kan bli än tydligare i min tur. Efter att ha lyssnat på webinariet med Phil Reynolds på Ken Blanchard, fick jag lite inspiration till ytterligare klargörande punkter att dela med mig av inom feedbackens underbara värld.

 

Det finns några frågor du bör ställa dig, innan du ger den feedback du känner att du behöver/vill ge:

 

1. Hur pass tydligt var det för din feedbackmottagare vad som förväntades initialt? Hur pass tydliga var målen och dina/organisationens förväntningar?

 

Om dessa varit otydliga, har ni definitivt något att prata om, men då kanske det inte är feedback det handlar om, utan snarare är en ”omstart” ni ska göra och då vara oerhört tydlig med de förväntningar och mål som finns.

 

Om målet och förväntningar har varit tydliga, kan du gå vidare till nästa punkt.

 

2. Hur ser din relation till feedback-mottagaren ut?
Om den inte kännetecknas av respekt och ömsesidigt förtroende, kommer feedbacken att vara mycket svår för mottagaren att ta emot. Mottagaren kommer att i större utsträckning fundera över vad du vill uppnå med att ge feedbacken, snarare än att ta till sig av feedbacken i sig.

 

Om din relation är god och kännetecknas av respekt och ömsesidigt förtroende, finns det betydligt bättre förutsättningar för att feedback ska kunna tas emot, och du kan gå vidare till nästa punkt.

 

3. Vilka motiv har du med att ge den feedback du ska ge? Vad är syftet, vad vill du åstadkomma? Handlar det om att hjälpa mottagaren i dennes utveckling, eller handlar det om andra (=dina egna) motiv?

 

Om det är det sistnämnda, så är det INTE feedback du vill ge. Feedback är en gåva, och ”feedback” betyder ”föda åter”. Om det är dina egna motiv som ska tillgodoses, är det alltså ingen gåva. Dessutom kommer den s k feedbacken i alla fall inte att ”landa” – och den som ska ta emot den kommer inte att kunna lära sig något från den.

 

Här har istället DU en ytterst viktig personlig läxa att ta dig an – hur kommer det sig att du känner att du ”måste” ge den här feedbacken? Vad handlar det om egentligen? Du! Ge inte den feedback som inte syftar till mottagarens utveckling och växt, för det skapar bara dåliga relationer OCH suddar bort det eventuella förtroende och tillit du lyckats skapa. Kort sagt; tänk efter före!

 

Om syftet är att feedbackmottagaren ska utvecklas och växa; KÖR SÅ DET RYKER! 🙂

Lycka till!
/Karin

Share This