Nej! Att strukturera upp ett arbete och utföra alla genomförandesteg och samtidigt ha koll på samtliga detaljer, ligger verkligen inte för alla! Jag är ett lysande exempel på en icke-administratör.

Generalfelet många företag gör nu när man ”drar ner” på personalstyrkan, är att man resonerar precis så: ”administration, det kan väl vem som helst jobba med”.  Jag vill hävda att vi alla sitter på unika talanger och förmågor som kan förfinas på olika sätt. Det betyder också att vi har ett antal ”oförmågor” som vi inte kan göra så mycket åt. Det bästa vi kan göra med dem, är att vara medvetna om dem och hur vi känner inför dem. Med den medvetenheten kommer också ett ansvar… Att se till att dessa ”oförmågor” antingen kompenseras med ex en annan person som har förmågan och talangen för i det här fallet administration, eller helt enkelt se till att vi befinner oss i yrkesroller där denna ”oförmåga” är – om inte oviktig – så i alla fall helt klart underordnad.

Vad har en organisation och chef för ansvar i sammanhanget? Att inse värdet på en duktig administratör och förstå de mer långsiktiga konsekvenserna för ALLA runtomkring när en sådan tjänst dras in/tas bort. Kanske rentav fundera en vända till och ta i beaktande de merkostnader som skapas när icke-administratörer tvingas administrera (till ofta en högre lönekostnad, mindre effektivt och till sämre kvalitet). Inte fullt så attraktivt att ”skära” besinningslöst bland administratörerna utifrån det perspektivet, eller…?

Administrera mera – i alla fall om du är bra på det!

/Karin

Share This