Referenser

Jag kom i kontakt med Karin via en webbaserad kurs om ledarskap. I coachingen har jag lärt mig att hantera mig själv och mina medarbetare genom att ge de bra, tydlig, i rätt tid och korrekt feedback. Genom detta så har verksamheten och strukturen tydliggjorts och gett mig gladare, nöjdare medarbetare och kunder.

Karin har med sin fantastiska humor, engagemang, klarspråk varit mitt bollplank och gett mig bra, stabila verktyg att bli en bättre chef.

Jag kan varmt rekommendera henne till dig som behöver en kunnig, rolig, närvarande, inspirerande coach, och till dig Karin vill jag framföra ett stort TACK för att du berikat mig både privat och yrkesmässigt.

– Carina Cedergren, Föreståndare Lane, Upplands-Bro kommun

 

Att lära sig ge och ta feedback är inte alltid så lätt. Det ställer stora krav på individen att se sina egna fallgropar och andras försvarsmekanismer. Karin skapar en trygg och prestigelös atmosfär som avdramatiserar hela feedbackprocessen. Jag är dessutom imponerad av hur hon lyckats väva in feedback i vår existerande företagskultur och gjort feedback en självklar del av hur vi jobbar och kommunicerar med varandra. Karin är kunnig, varm och proffsig. Hennes approach är ett mycket effektivt sätt att implementera feedback i en organisation.

– Catrine Johansson, VP Marketing, Cashguard AB

 

Jag kom i kontakt med Karin via Vargkasks brevskola i feedback, och blev sen lycklig vinnare av det coachingprogram som lottades ut bland deltagarna. I samband med coachingen har jag fått många verktyg gällande feedback i alla dess former. Jag är van vid att både jag och människor i min närhet väldigt lätt lägger värderingar i beteenden och saker som sker, och nu arbetar jag mer aktivt med att vara mer neutral vilket underlättar både i arbetet och privat. Jag har själv fått feedback om att jag upplevs mer nyfiken utifrån att jag ställer fler frågor.

För mig har det varit mycket givande att vid varje tillfälle få en uppgift till nästa gång. Alla uppgifter har resulterat i ett bättre jag. Karin har i coachingen fått mig att stanna upp, känna efter och sätta ord på det jag känner, och hon har även hjälpt mig att finna en plats och ett sätt för återhämtning.

Karin är en mycket god lyssnare och, om möjligt, ännu bättre på att sätta ord på saker och ting. Hon är bra på att sammanfatta och “ta kvitto”. Hon är även bra på storytelling, vilket hon gärna kombinerar med statistik och annan matnyttig fakta. Jag är så enormt tacksam för att våra vägar korsades och väljer att tro att det inte slutar här.

– Eva Lundgren, Sektionschef, Malmö Stad

Under hösten 2013 arbetade Karin med mig och mitt team kring hur vi skulle kunna få ut mer individuellt och av oss som team. Vi har i arbetet lärt oss att bättre hitta våra egna lösningar och att ta större personligt ansvar, och med det att känna större tillit till oss själva – vi har svaren.

I Karins gruppcoaching/facilitering har jag som ledare fått möjlighet att “vara en i teamet”, vilket därmed har gett mig möjlighet att se de specifika hinder och utmaningar var och en i teamet står inför – och att med hjälp av varandra både klargöra hindren och också ta hjälp av varandra att ta oss förbi dem. Jag behövde en person som kan komma in i gruppen som en “neutral part”, som ifrågasätter och hjälper oss att se nya infallsvinklar och lösningar utan att egentligen veta vad vi jobbar med. Någon som inte är påverkad av våra utmaningar och som kan se vår organisation utifrån ett helikopterperspektiv. Insikterna om att vi alltid sitter på våra egna svar kom kontinuerligt fram under arbetet med Karin.

Karin är förtroendeingivande, trygg och genuint intresserad av andras utveckling. Med sin öppna och raka attityd parat med skön humor hjälper hon på ett lättsamt och behagligt sätt oss till utveckling och växt. Hon är en sann energigivare och har hjälpt oss att nå längre än vi förväntat. Jag kan bara varmt rekommendera Karin i arbetet med att ikraftsätta team, och hon har verkligen hjälpt oss att ta stegen i det alla teammedlemmars personliga ansvarstagande.

– Louise Wennberg, Senior & Eagle Manager, Independent Distributor of Forever Living Products

 

Efter att i flera år drivit eget företag hade jag kommit till vägs ände. Jag visste vad jag ville uppnå men visste inte hur jag skulle ta mig dit och mycket berodde på att jag inte förstod hur spelet på arbetsmarknaden gick till. Mitt mål var att ta mig tillbaka till en bransch som jag jobbade i i början av mitt arbetsliv och som jag stormtrivdes med, men som jag var tvungen att lämna p g a en kollapsad fastighetsmarknad. Efter att i flera år gått på anställningsintervjuer men aldrig kommit i mål fick jag nog och beslöt mig för att söka hjälp. Jag upptäckte Karin via en projektledarkollega och det visade sig också att hon var vän till en av mina uppdragsgivare. Vi stämde träff i juli 2011 för att se om Karin kunde hjälpa till. Totalt under hösten träffades vi 9 ggr och i början av november hade jag landat mitt drömjobb. Med Karin bollade jag allt från min CV, tidigare anställningsintervjuer, utmaningar i min personlighet och mina drömmar.

Det bästa med Karin är att hon har förmåga att känna av och lyssna in personer och utifrån det leverera konstruktiv feedback som hjälper personen att se vad som behövs göras annorlunda för att nå ett mål. Allt sker i dialog och med stor empati. Med Karin har jag fått ett bollplank och en sparringpartner som fortsätter att utmana, spegla och ge feedback, något som jag kommer att fortsätta använda mig av. Söker du någon som coachar konstruktivt och som tillsammans med dig arbetar mot ett mål så kan jag rekommendera Karin.

– Charlotte, 1:a linjens chef på ett kommunalt fastighetsföretag

 

Mitt liv som coachad
Under mina knappt 15 år som chef och ledare har jag jobbat med några olika coacher och mentorer. Det har både varit interna samt externa coacher.

Generellt kan jag säga att det gett en styrka och energi som jag haft svårt att hitta annars. Störst vinst för mig har varit att få ett stöd och bollplank som utmanat och stöttat vilket varit ovärderligt för mitt självförtroende. Det jag ser som en förutsättning för att coaching ska ge effekt, är att våga utmana sig själv och våga visa både svagheter och styrkor. Samtalet mellan coach och den coachade måste vara öppet och ärligt. Känns inte personkemin rätt, är det nödvändigt att ta upp det så fort som möjligt för att diskutera fortsättning eller avslut.

Jag har alltid sett fram emot varje coachingtillfälle, vilket jag oftast förberett vad jag vill få ut av. Ibland har det känts bra att ”bara” få prata av sig. Det viktigaste för mig har varit att få energi och motivation vid varje tillfälle.

Under åren så har jag växt mycket både som person och ledare genom coachingen. Jag har en trygghet idag som gör att jag för tillfället inte coachas av en extern coach. Till stor del så beror det på att Karin gjort ett fantastiskt bra jobb tillsammans med mig. Jag skulle varmt rekommendera alla chefer/ledare som inte provat på coaching att göra det. Ni kommer att ha stor nytta av det i er framtid både som personer och i er yrkesroll. Jag kan starkt rekommendera Karin vid valet av coach.

– En tacksam chef från läkemedelsindustrin

 

Jag hade förmånen att under hösten 2011 samarbeta med Karin Ulfhielm. Vårt samarbete kom att utvecklas till återkommande promenader där vi belyste aktuella men även historiska frågeställningar kopplade till min roll som ledare. Mötena ägde rum 2-3 gånger per månad. Jag upplever Karin som mycket ambitiös, engagerad och kunnig på sitt område. Detta kombinerat med hennes i grunden positiva och konstruktiva synsätt hjälpte mig till en mycket positiv utveckling. Sammantaget får detta mig att inte bara rekommendera Karin utan även uppmana andra att söka ett samarbete med henne. En bra förutsättning för ett sådant samarbete är att man själv först kommit till insikt om att det finns ett utvecklingsarbete att göra när det gäller det egna ledarskapet.

Caj Luoma, Chef Utbildning Arbetsmarknad och Arbetsmiljö, Transportgruppen

 

Karin behärskar tekniker/modeller för att jobba med personer och grupper för att driva uppdrag och uppgifter på ett planerat och strukturerat sätt. Det känns också att Karin har erfarenhet av att jobba med människor, förstå att de har olika bakgrund, tänker och uttrycker sig olika. Hon tar allas synpunkter på allvar, och de får ge vägledning till det fortsatta arbetet under dagen. Karin ger också en tydlig bild av vad hon kommer att hjälpa till med, vilket innebär att det faktiskt kommer att bli vi som jobbar. Med andra ord går det inte att luta sig tillbaka och bara lyssna på en kul figur…

Karins stil är avslappnad och rak-på-sak. Hon vågar uttrycka sin åsikt, pröva den, ställa frågor, driva en tanke eller få gruppen att fortsätta utveckla tanken. Hon bjuder på sig själv, vilket visar på att man inte behöver vara ”komplett” och en ”supermänniska”. Karin har en förmåga att snabbt skapa en avspänd stämning med en förväntan. Genom att hon bjuder på sig själv, gör hon det också lättare för oss att deltaga och våga.

Fredrik Tamker, Head of Card Sales – Sweden, Finland & Baltic’s Senior Manager, Nets

 

Som nyanställd försäljningschef behövde jag göra flera förändringar som krävde tuffa beslut. Teamet skulle byggas och nya strategier implementeras. Dessutom behövde jag hitta min roll i ledningsgruppen. Karin har varit mitt bollplank och min supporter och fick mig att se verkligheten ur andra perspektiv. Hon har också på ett konstruktivt sätt tränat mig att hantera konfliktsituationer och svåra samtal, samt stimulerat till nya infallsvinklar. Karin har en fantastisk förmåga att lyssna och snabbt förstå mitt problem eller utmaning och har fått mig att utveckla mina styrkor och mina förmågor – jag har lyft flera meter! Resultatet med ökad kommunikation i teamet, förbättrad planering och framförhållning och en mycket större delaktighet och engagemang. Resultatmässigt går vi från klarhet till klarhet och tillsammans firar vi nu alla framgångar – stora som små.

Åsa Spängs, Nordisk försäljningschef, Bio-Rad


Jag började gå hos Karin i samband med att jag fick min första roll som chef i en för mig mycket utmanande roll. Jag ville ha ett externt bollplank och en ”kanal ut i verkligheten”, eftersom jag upplevde att jag själv fått ett rätt stort och viktigt ansvarsområde där jag egentligen inte hade någon annan i organisationen att bolla viktiga frågor med. Att ha Karin som coach hjälpte mig både att ifrågasätta invanda tankar och attityder, men också att förstärka och få support för redan existerande tankar och känslor. Karin har varit ett otroligt bra stöd för mig i min nya roll – jag har bl a hittat min egen röst och min självkänsla har stigit i samarbetet med Karin. Jag visste sedan tidigare att Karin var en mycket kompetens och klok kvinna och jag fick mycket glädje av hennes klokskap under min coaching.

Sara, HR Manager

 

Karin är en av de människor man alltför sällan möter professionellt. En varm, öppen och drivande professionell coach och inspiratör som utmanar men som också ger människor kraft och lust att växa – individuellt och i team. Karin har en väl utvecklad empati och inre närvaro som ger de hon möter professionellt en kick att pröva och göra mer! Jag rekommenderar henne varmt till potentiella kunder och samarbetspartners.

Rune Segerblad, Ägare och VD Gid AB

 

Vår grupp behövde en injektion för att i en strategisk process arbeta mer kreativt med öppet sinne och utan invanda spärrar. Workshopen med improvisationsmetodik var ett mycket bra verktyg. Den hjälpte oss att släppa på konventionerna och samtidigt ha mycket roligt tillsammans. Med workshopen kom vi mycket längre i det arbete vi hade framför oss. Som bonus fick vi ett nytt gemensamt ”språk” och praktiska övningar som vi framöver kan använda oss av! Engagemanget och upplägget av workshopen från Karin i Vargkasks sida, både inför och under genomförandet, var mycket professionellt och entusiasmerande.

Jenni Alterling, Etableringschef Statoil

 

Jag befann mig i en återvändsgränd när jag och Karin började våra coachingsamtal. I coachingen med Karin kunde jag konstatera, det som jag innerst inne misstänkt, att jag har gått igenom livet och gjort det som jag trott förväntats av mig. Sällan eller aldrig har jag följt min egen övertygelse och det värsta av allt är att jag aldrig ställt mig frågan: vad tycker du?

Karin är en fantastisk lyssnare, hon utmanar och i sin coaching har hon ställt mig inför de där svåra frågorna som man helst vill undvika. Svaren får man naturligtvis hitta själv, men man får genom Karin mycket god vägledning. Karin har dessutom en fantastisk egenskap – hon har humor, och i hennes sällskap kan man både gråta och skratta. Coachingen blir på så sätt en spännande emotionell resa.

Mycket har fallit på plats nu. Jag har vågat inse såväl mina styrkor som begränsningar, och att man måste vara med om misslyckanden i livet för att det är dessa som lägger grunden för att kunna lyckas.

Jessica, Ekonomichef

 

Det här var precis den vitamininjektion vår grupp behövde. Efter en tung höst, kände vi att det var dags att titta på det som är positivt med vad vi utför. Med Karins hjälp och facilitering, kom vi till insikt om våra enorma tillgångar och hur vi ska jobba med dem så att de sprider ringar på vattnet. Vi ser fram emot nästa gång! Tack för en utmanande och fokuserad dag!

Teamledare i arbetsgrupp, ht -09

 

Jag anlitade Karin vid en punkt i mitt liv då jag längtade efter en större förändring, men inte visste hur jag skulle börja och inte hade modet att göra det ensam. Min arbetssituation, som jag kände mig fångad i, innebar stort ansvar, pressat schema och en enorm lojalitet. Samtidigt bar jag sedan länge på en stark längtan att bryta upp och gå vidare. Karin var under denna förändringsprocess en viktig katalysator, bra bollplank, stöd och inspirationskälla. Arbetet tillsammans med Karin kom att omfatta såväl min yrkesroll, karrär, professionella identitet och behov som människa i nutids- såväl som framtidsperspektiv. Detta gav mig insikter och verkyg att våga förändra, tänka annorlunda och växa som individ. Coachingen med Karin klargjorde för mig att vi är alla summan av våra erfarenheter och får vi vår egen helhet på plats, finns en helt otrolig kraft att förändra och utvecklas. Jag kan varmt rekommendera Karin som inspiratör vid alla former av förändringsprojekt – personliga eller organisatoriska.

Charlotte, Alliance Director

 

Med Karins coaching har jag höjt mitt självförtroende, lärt mig att coacha mig själv, lärt mig börja marknadsföra mig själv med hjärtat och att kunna ta emot positiv feedback, samt att njuta mer av att jag gjort något bra. Dessutom har jag insett att det finns mer potential hos mig själv än jag tidigare anat och jag har lärt mig hur viktigt det är med rätt mindset. Tidigare har jag haft svårt att ”tygla” min otålighet, men med hjälp av coachingen har jag sett saker i nya perspektiv och därmed övat upp mitt tålamod. Jag fick bra och realistiska utmaningar och fick igång massor med bra tankar. Coachingen var oerhört konkret, vilket var en positiv överraskning. Karin har hjälpt mig att få en behövlig distans till jobbet och att våga ”surfa på” min kompetens. Kort sagt känner jag en större trygghet i mig själv. Jag rekommenderar Karin varmt och hoppas att många andra får möjlighet att inspireras av henne.

Vesna, Key Account Manager

 

Vilken otrolig närvaro! Det är inte alltid processledare törs släppa sitt manus för att verkligen följa gruppen i dess utveckling, men det törs Karin. Kanske når vi inte alltid fram till den sista punkten på agendan, men det steg respektive deltagare når blir desto mer välgrundat. Det här är förändring på riktigt. Kanon, jag fick mersmak!

Deltagare i grupprocess ht 07

 

Jag anlitade Karin för att mentalt strukturera vissa långsiktiga funderingar relaterade till min prestation på arbete. Det kan jag i alla fall säga i efterhand. Egentligen var jag nog inte helt säker på vad en coach kunde hjälpa till med, men jag var positiv till idén. Hur som helst: jag fick fantastisk hjälp med att strukturera tankarna i stort och smått. Dessutom har jag fått med mig verktyg att använda vid fattandet av svårare beslut. Karin är mycket ”på” och otroligt duktig att dra fram vad man har inom sig. Efter sessionerna var det bara att peka på vidöppna dörrar som tidigare varit delvis stängda. Hennes provoceranden och spontana (men ändå analytiska) stil var helt perfekt för mig. Karins positiva energi smittar av sig. Jag vill verkligen framhålla att det är mödan värt att investera tid för ”läxorna” mellan coachtillfällena.

Gustaf, Bolagsjurist

 

Karin är en mycket skicklig coach! Hon är snabb, rak och engagerad, och ser och hör sånt som man inte tror – eller ens vet – syns eller hörs…

Deltagare i gruppcoaching vt 08

 

Beslutet att arbeta med en coach från Vargkask var ett sätt att utmana rutiner, tankebanor och förhållningssätt i mitt dagliga arbete. Av Karin fick jag skicklig och skarpsint vägledning i att ”tala högt med mig själv”, att resonera och ifrågasätta beslut och arbetssätt för att nå längre. Resultaten visade sig i omedelbar anslutning till vårt samarbete men än viktigare; genom ett bestående, nytt och mer konstruktivt sätt att närma mig utmaningar i arbetet.

Erika, Key Account Manager

 

Är jag sann mot mig? Är jag verkligen ärlig, eller försöker jag slingra mig undan mig själv för att sätta mig i en bättre dager för mig? Tack vare Karin vågade jag utmana mig själv och ifrågasätta mina gamla upptrampade spår och ”sanningar”. Det har varit skratt, humor, men även en del tårar. Ibland kan det vara skrämmande, att få kontakt med de sidor av mig som jag helst gömmer – men ack så nyttigt att se och acceptera att jag har den sidan också. Karins coaching är varm, inkännande och sanningssägande, och jag rekommenderar henne varmt.

Annika, VD

 

Att gå till en coach innebär att du är beredd att ifrågasätta dig själv, ditt sätt att agera och reagera. För egen del innebar coachingen med Karin en hel del funderande, ett och annat ”brutalt” uppvaknande men framför allt väldigt många skratt. Karin är duktig på att ifrågasätta ens egna gamla sanningar och få en att betrakta dem i ett nytt ljus. Förvänta dig inga enkla lösningar genom coachingen. Vad du däremot kan se fram emot är en intressant och lärorik resa mot större självkännedom. Och som alltid är utdelningen beroende av vilken insats du är beredd att ge, för till syvende och sist så är det du som ska göra jobbet! Lycka till!

Elisabeth, Kommunikationschef

 

Coaching med Karin var det som behövdes för att få bra och snabbare resultat i byta-jobb-processen! Både före, under och efter. Stöd innan intervjuer – inte bara söka jobbet utan även bollplank kring “varför byta arbete och vad vill jag ha ut av det”, stöd mellan intervjuer och förhandlingar. Avslutningsvis en välbehövlig diskussion efteråt; hur blev det, vad är bra eller dåligt på nya arbetet, vad kan jag göra åt det. Samtalen var givande på flera plan och målorienterade. Karin är oerhört analytisk och snabbtänkt. Fokuserad, välformulerad – Det perfekta bollplanket. Kontentan; nytt önskat arbete & bättre självförtroende!

Maja, Operativ Projektledare

 

I coachingen med Karin har jag fått stöd för min tankeverksamhet och hjälp att reda ut begreppen. Jag har fått verktyg för att tänka på mig själv ipositiv anda och stärka min självbild. Dessutom har jag blivit snällare mot mig själv, och har blivit bättre på att erkänna och bekräfta mig själv. Karin är fantastiskt duktig på att lyssna och hon har en mycket stark empatisk förmåga som känts lugnande för mig när det ”snurrat som mest”. Hon har högt i tak när det gäller mina funderingar och bekymmer, och hon förmår på ett okomplicerat sätt visa på de tankar som inte stämmer överens med verkligheten. Karin har med hjälp av bl a konkreta tips fått mig att se på mig själv med andra ögon.

Anna, Kvalitetschef

 

Med Karin har jag fått hjälp att öppna mina ögon och lyfta blicken, att faktiskt inse att jag och ingen kan förändra det jag vill förändra. När jag kom i kontakt med Karin var det rörigt i mitt liv. Jag trivdes inte med mitt jobb eller med mig själv, jag tenderade falla ner i självömkan och hade svårt att ta tag i saker. Karin är härlig och ärlig. Med värme och humor ställde hon de frågor jag helst har velat slingra mig undan och emellanåt skakade hon om mig ordentligt. Karin har fått mig att växa, att våga, vilket har lett till att jag fått mer energi och glädje, och att jag vågar utmana mig själv än mer. Karin har också fått mig att förstå att jag inte behöver vara så hård mot mig själv, utan att faktiskt uppmärksamma det jag är bra på och ge mig själv beröm. Utan Karin hade jag fortsatt att trampa kvar i samma gamla hjulspår. Jag är glad att jag fick kontakt med henne, hennes ord, hjälp och stöd på vägen. Det har varit bra både för mig och min familj.

Stina, Undersköterska

Share This