Skapa feedbackkultur

”Att lära sig ge och ta feedback är inte alltid så lätt. Det ställer stora krav på individen att se sina egna fallgropar och andras försvarsmekanismer. Karin skapar en trygg och prestigelös atmosfär som avdramatiserar hela feedbackprocessen. Jag är dessutom imponerad av hur hon lyckats väva in feedback i vår existerande företagskultur och gjort feedback en självklar del av hur vi jobbar och kommunicerar med varandra. Karin är kunnig, varm och proffsig. Hennes approach är ett mycket effektivt sätt att implementera feedback i en organisation.”

– Catrine Johansson, VP Marketing, Cashguard AB

Att etablera en ny kultur i en organisation är inget som görs i en handvändning. Det krävs genomtänkta strategier, ett gemensamt språk och att det finns engagerade personer som internt driver frågorna framåt, så att ni lägger grunden för ett kontinuerligt lärande och tränande.

När en feedbackkultur är etablerad, betyder det att det finns en kunskap och en genuin vilja att utvecklas och hjälpa andra till utveckling, d v s att man både vill ge och ta emot feedback. Alla har ett ansvar för att en feedbackkultur genomförs. Cheferna är många gånger medvetna om att de behöver utveckla sin förmåga att ge bra och konstruktiv feedback, men vet kanske inte alltid hur. När feedbackkulturen genomsyrar en organisation, kommer resultatet inte att låta vänta på sig!

Hur göra, då?
Tillsammans går vi igenom just din organisations förutsättningar, mål och tankar/idéer. Vi identifierar intressenter och nyckelpersoner i organisationen som involveras under projektets gång, och som sedan fortsätter att driva frågan efter avslutat projekt.

Ett upplägg kan innehålla; föreläsningar, workshops, grupper med ambassadörer/interna lärare, runda bords-övningar, mingel m m.

Läs mer för inspiration här:
Skaffa konkurrensfördelar – etablera en bra feedback-kultur
Kan man vara snäll och ge korrigerande feedback?
Feedback ska ges på beteenden!

Kontakta mig, så tar vi ett förutsättningslöst möte om det!

Share This