Autentiskt ledarskap. Ja. På riktigt.

Ett globalt ledarskap, som behöver helt andra saker än det vi är vana vid. Det behövs en äkthet, en autenticitet. Om du ska kunna bli en bra ledare nu och framåt, behöver du koncentrera dig på kvaliteten i dina relationer.

Hur får man kvalitet i sina relationer, då?
Genom medvetenhet om sig själv, så att man kan vara närvarande, mentalt, för någon annans räkning. Att kunna släppa sina egna behov för sina medarbetare, att lyssna med empati och medkänsla och helt utan dömanden. Nyfikenheten kring hur någon annan förhåller sig, utan att för den skull lägga sina egna värderingar på dennes perspektiv är avgörande. Att vara i kontakt med sitt ”djupare jag”, att ta sig tid och reflektera. Kort sagt att ”koppla ihop” sig med sin medarbetare, att ”bry sig” och att vilja dennes bästa – det är enda sättet att kunna bidra både till den enskildes väl och ve, till organisationens framgång och till en bättre värld. Och det finns inga genvägar, ingen ”quick-fix”. Å andra sidan är det väl värt insatsen, för det leder till något mer hållbart och bestående.

GlobalLeaderships film med Otto Scharmer från MIT beskriver det så bra, och det också med koppling till innovation och utveckling. Klicka vidare in till Vimeo. Det är värt det extra klicket!

Otto Scharmer: Leading From the Emerging Future from GlobalLeadership.TV on Vimeo.

Soliga,

Karin

Värst vad du var känslig…

Värst vad du var känslig…

tårI samband med Margaret Thatchers begravning har det debatterats i brittisk media (länk till en av artiklarna här) om det är okej som ledare att visa känslor, eller om man ska hålla dem lite mer för sig själv. En fördomsfull åsikt är ju att britter är konservativa och därmed håller tillbaka sina känslor, och kanske särskilt de som har en ”stiff upper lip”, i olika känslosamma sammanhang. Brittisk media noterar flertalet tårar som torkats bort under begravningsceremonin. Ja, tänk! Varför är det inte är okej att gråta på en begravning? Oavsett vilken relation de närvarande hade till fru Thatcher, är väl deras reaktioner deras. Eller?

Så om vi tittar närmare på om det är okej för en ledare att visa känslor eller inte, så tänker jag att ”det beror på”. Själva bedömningen kring om det är okej att visa eller inte, hänger på vem det är som ”bedömer”, d v s vad har hen själv för preferenser. Är det en person med ytterst hög integritet som sällan visar känslor, eller är det en ytterst expressiv person som gör bedömningen, kommer behovet eller önskan att se olika ut.

Det måste hänga ihop
Det absolut viktigaste, enligt min uppfattning, är att det ”hänger ihop” med den personen som visar känslorna eller inte. Det måste finnas en autenticitet, en äkthet. Om det handlar om en expressiv person och att denne plötsligt agerar ”stone face”, känns det påklistrat, som om hen agerar så för att hen tror att man måste agera så. På samma sätt som om en person med hög integritet plötsligt i det offentliga rummet visar starka känslor. Det hänger inte heller ihop. Allt börjar helt enkelt med en självkännedom och en stolthet över att ”vara den man är”. Där kan vi väl konstatera att det finns en del att göra, för att var och en ska ”hänga ihop”…!

Det är jag bra på; att hjälpa andra att hitta sin äkthet och ”hänga ihop”. Du vet var du når mig…;-)

Med sol och Tårar…! 😉