Coachande förhållningssätt

Coachande förhållningssätt

– smartare smidigare samtal

 

Den 9-10 oktober håller jag och Inger Eriksson på Framgångsbyrån STHLM en utbildning i Coachande förhållningssätt. Den vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete möter och bemöter människor, men som inte nödvändigtvis är chef. Att hitta sätt att hjälpa människor hitta sina egna lösningar kommer att både vara en mer framgångsrik metod för att bidra till större ansvarstagande för dig, och samtidigt också vara nödvändigt i de ofta (alltför) slimmade organisationer vi har idag.

Utbildningen är en vidareutveckling av den utbildning vi höll i Coachande Ledarskap tillsammans med HR-bloggen i maj (med snittbetyg 5,1 av 6). I samband med den blev det ännu tydligare att behoven för de som har en chefsposition och de som inte har ett direkt chefsansvar, men som i stor utsträckning verkar och levererar resultat via andra, ser olika ut. Många delar är desamma, men många saker skiljer sig åt. För att kunna tillgodose dessa behov, och att kunna djupdyka i respektive grupps utmaningar och möjligheter, har vi tagit fram både utbildningen i Coachande förhållningssätt och den i Coachande Ledarskap.

Utbildningen i Coachande förhållningssätt är upplevelse- och erfarenhetsbaserad och ger direkt en erfarenhet att stå på när du återkommer till vardagen. Det ”coachande förhållningssätt” är inte baserat på någon ”raketforskning”. Men som med allt nytt behövs träning, utvärdering och reflektion för ett gott resultat. Genom det coachande förhållningssättet, förenklar du dina möten och samtal på jobbet. Så var beredd på att våga prova dina nya färdigheter och tankar när du sedan är tillbaks i din arbetsvardag. Där kommer de verkligt stora framstegen att göras.

Vi tror att du som är lämplig deltagare i Coachande förhållningssätt t ex arbetar med/som:
– service
– teamledare/projektledare utan formellt personalansvar
– intern samordnare
– rekryterare (!)
– intern konsult
– HR-medarbetare
etc.

Vill du veta mer – kontakta mig eller Inger Eriksson!
Ja, jag vill anmäla mig direkt!
Kul! Gör det via Coachande förhållningssätt_Coachingbloggen!

Ses vi?

/Karin