Feedback – ger du lika mycket som du tror?

Feedback – ger du lika mycket som du tror?

Enligt en nyligen sammanställd förstudie kring chefers konkreta ledarskap, råder det en stor differens mellan hur mycket arbetsledning en chef faktiskt utför kontra det h*n TROR att h*n gör. Medan de kartlagda cheferna TRODDE att de la ungefär 40 % av sin tid på feedback till medarbetarna, visade det sig att så lite som mellan 0 och 2 % faktiskt lades på detta. Tack Johanna Westberg, för att du uppmärksammade mig på artikeln och för att du twittrade så bekräftande om mig och Inger Eriksson på Framgångsbyrån STHLM!

 

Många av de ledarutvecklingsinsatser som görs är dels för allmänna, och ofta alltför teoretiska. Ny kunskap är förstås viktig, men ännu viktigare är att hitta bra och specifika insatser som fungerar i chefens egen verksamhet. Att träna på att ge (och ta emot) feedback, att införa ett coachande ledarskap i en organisation bör göras parallellt med att cheferna själva coachas av en extern och oberoende coach. Med risk för att tala i eget intresse, kan jag konstatera att coaching är det i särklass mest effektiva ledarutvecklingsverktyget. Beroende på hur ett företag är organiserat, finns naturligtvis andra lämpliga ledarutvecklingsverktyg också, men om ambitionen är att införa ett större personligt ansvarstagande hos var och en av medarbetarna, är det av största vikt att cheferna kommer till en ökad självkännedom, och själva ”utsätter sig för coaching”, eftersom de kommer att behöva coacha sina medarbetare.

 

Cheferna behöver lära sig att inte vara så förb-t duktiga och lösa alla problem själva hela tiden. De behöver släppa kontrollen. Träna på att göra sånt de är ovana vid, utvärdera och träna nya beteenden. Dessutom behöver de bli mer klara över sina egna styrkor och svagheter, känna stolthet över det de själva bidrar med för att också ”våga” bjuda in sina medarbetare att komplettera i de delar där de själva har tillkortakommanden. Det kräver ett inkluderande ledarskap, en insikt om den makt man har som ledare, och en ödmjukhet och varm respekt för människor.

 

Med en konstruktiv feedback och en god förmåga att istället för att komma med lösningar, ställa frågor och lyssna in sina medarbetare, skapar man som ledare en trevligare arbetsmiljö och mer framgångsrika team. När man själv utvecklas och når framgång, väcks inspirationen och man vill hjälpa sina medarbetare till motsvarande.

 

När börjar du/ni?

 

Med sol!

/Karin