Kuggad?

Kuggad?

Ibland blir jag så där glad. När jag inser vilka fantastiska människor jag möter längs vägen. Erik Fors-Andrée är en av dem, med sin briljanta analysförmåga och mod att ifrågasätta och ”slänga in en fackla”. Här är hans reflektion efter en dags medverkan på #HR Unconf 2013.

kugghjulPrecis som Erik beskriver i sin bloggpost, har även jag – länge – argumenterat för ett bättre samarbete mellan olika stabsfunktioner. Första gången jag pratade om Employer Branding (men inte i så tjusiga ordalag, förstås…;-) och att det måste ske i samarbete mellan HR och kommunikationsavdelning (då kallade jag det för ”PIM” – Personal, Information och Marknad…) var flera år innan vi gick in i nytt millennium. Vi hade redan då och sen dess blivit mer och mer specialiserade i våra egna ”ben”, men att få dessa ben att samverka och se till att vi faktiskt nyttjar musklerna smartare, DET har vi inte blivit bättre på. Kanske tvärtom. Mjölksyra och utmattning tycks istället drabba oss – att vi t o m ibland motverkar varandra.

Nästa steg är alltså att samarbeta smartare, vilket då innebär att samarbetet behöver ske både i ledningsgrupp och mellan respektive avdelning. I slutänden handlar det alltså om relationer. Igen. Hur kan du skapa bättre relationer med dina kollegor på andra avdelningar, så att samarbetet verkligen får era muskler att arbeta för ett bättre energinyttjande och ett undvikande av mjölksyra?

 

 

#HR Unconference är en lysande sammankomst!

Så gick årets HR Unconference till handlingarna. Sköna möten, bra dialoger, spännande tankar och utbyten. Allt inom ramar för HR nu och i framtiden. Älskar att träffa likasinnade, oliksinnade, personer med helt andra perspektiv än de jag har och de som har hyggligt lika perspektiv. Personer som hjälper mig se bortom min egen förmåga, eller som ifrågasätter mina ställningstaganden, så att jag antingen kan välja att ”överge” dem, eller bli ännu mer fast övertygad om dem.

 

Det känns tråkigt att det är ett helt år tills nästa, men jag är helt på det klara med att fortsätta nätverka med mina sen tidigare kontakter, och flertalet nya. Det är spännande att så mycket samlad kompetens träffas under två dagar och generöst delar med sig av sina erfarenheter och läranden, allt för att skapa ett bättre arbetsliv och bättre samhälle. Du som vill vara med och påverka och dela med dig av dina klokheter, måste ju dyka upp på nästa. Läs mer här.

 

Tack, hela HR Unconference styrelse för ett – igen – bra möte!

/Karin

Vad behöver du för att kunna arbeta med människors utveckling?

Inspirerad av helgens #hrunconf kom följande korta blogpost till mig.

Vad behöver du för att kunna arbeta med människors utveckling?
Enkelt! Du behöver GILLA människor, kanske rentav ÄLSKA dem. Som chef har du inget existensberättigande annars, eftersom du inte vill eller kommer att orka ha med dem att göra. HR (Human Resources) som är – eller ska vara… – experter på människor, och också chefers stöd, behöver också gilla eller t o m älska människor. Om man inte gör det, men ändå ska hantera ”resursen”, så kommer man inte att göra det med tillbörlig respekt.

Det är helt enkelt en fråga om etik och integritet, d v s om du inte gillar människor, ska du nog – för allas skull – hålla dig långt ifrån både chefspositioner och HR…!

Lev väl!
/Karin

Om #HRunconf

DSC_0303 Aulabild 600x400Förra helgen genomfördes den första svenska ”HRunconfen” i världshistorien… Vill härmed passa på att tacka alla härliga deltagare på årets HRunconf! HRunconf är ett mycket spännande och givande initiativ. Hela tanken att samla till en ”unconference” eller “okonferens” (en konferens där programmet skapas av deltagarna på plats) är fullständigt briljant! Jag är övertygad om att det finns många HR-personer i vårt avlånga land som vill vara med och sätta agendan för framtidens HR. Det här initiativet skapar förutsättningar för just det.

Ute i näringslivet och i organisationer i allmänhet, finns en samlad kompetens och kunskap inom området HR som sällan kommer till sin rätt i en vanlig konferens. Kanske inte den kommer till sin rätt ens i organisationen…? Genom en s k “unconference” blir det istället deltagarna som på ett demokratiskt sätt bidrar med sina tankar och sina erfarenheter i en grupp genom dialog och diskussion. Samtalen kan vara strukturerade eller ostrukturerade, både beroende av de som deltar såväl som ämnet. Den stora fördelen är att alla kan bidra, och att det är ditt eget ansvar vad du vill lära dig, vad du vill ta med dig från konferensen och vilka nya kontakter du vill skapa. Ingens bidrag är mer eller mindre värt än någon annans! Det är högt i tak, och det är okej att “slänga ur sig” icke färdigtänkta tankar. Jag tror att det här är formen för att skapa en större kollektiv intelligens ibland oss, och ett kollektivt lärande. De som på en ”vanlig” konferens, ser att pauserna med erfarenhetsutbyte och kontaktskapande nästan är mer givande än själva konferensen i sig självt, är självklara deltagare på en unconference/okonferens.

Deltagarna på årets HRunconf var prestigelösa, humoristiska och MYCKET engagerade! Ord som Hållbarhet, Kundnytta och Lobbying identifierades som intressanta värdeord/områden att jobba vidare med. De samtalstrådar vi arbetade med under dagen var ”HRunconf – hur ska nästa HRunconf se ut?”, ”Coaching – vad är det, hur använder man det, hur ska man förhålla sig?”, ”HR i framtiden – vad kommer att vara viktigt och hur ska det se ut?” och vi avslutade med en uppsamling och ”HRunconf – nästa steg”. HRunconference är något unikt, och vi är med och skapar det! Du som är intresserad av HR, organisationsfrågor, ledarskap & medarbetarskap bör vara med vid nästa tillfälle som troligen kommer att gå av stapeln i april 2012. Det diskuterades mycket kring var och när för att göra det möjligt för så många som möjligt att deltaga. Mer information kommer upp på  www.hrunconf.se.

Soliga och upprymda hälsningar från

Karin Ulfhielm