Empati, genuin tro och engagemang

Det finns de som skapar engagemang runt sig, som får människor att må bra. Det är de som kommer att vara de goda ledarna, som kommer att dela med sig av feedback på ett utvecklande sätt. Den feedbacken kommer att tas emot på ett bra sätt, eftersom den är positivt framåtsyftande, oavsett den är bekräftande eller korrigerande till sin natur. Det är de ledarna som skapar framgångsrika organisationer, på riktigt och på längre sikt. Det är de som skapar hållbarhet.

Daniel Goleman ger så bra infallsvinklar i intervjun som kommer från Harvard Business Review. Jag gillar’t. Du?

/Karin

Om #HRunconf

DSC_0303 Aulabild 600x400Förra helgen genomfördes den första svenska ”HRunconfen” i världshistorien… Vill härmed passa på att tacka alla härliga deltagare på årets HRunconf! HRunconf är ett mycket spännande och givande initiativ. Hela tanken att samla till en ”unconference” eller “okonferens” (en konferens där programmet skapas av deltagarna på plats) är fullständigt briljant! Jag är övertygad om att det finns många HR-personer i vårt avlånga land som vill vara med och sätta agendan för framtidens HR. Det här initiativet skapar förutsättningar för just det.

Ute i näringslivet och i organisationer i allmänhet, finns en samlad kompetens och kunskap inom området HR som sällan kommer till sin rätt i en vanlig konferens. Kanske inte den kommer till sin rätt ens i organisationen…? Genom en s k “unconference” blir det istället deltagarna som på ett demokratiskt sätt bidrar med sina tankar och sina erfarenheter i en grupp genom dialog och diskussion. Samtalen kan vara strukturerade eller ostrukturerade, både beroende av de som deltar såväl som ämnet. Den stora fördelen är att alla kan bidra, och att det är ditt eget ansvar vad du vill lära dig, vad du vill ta med dig från konferensen och vilka nya kontakter du vill skapa. Ingens bidrag är mer eller mindre värt än någon annans! Det är högt i tak, och det är okej att “slänga ur sig” icke färdigtänkta tankar. Jag tror att det här är formen för att skapa en större kollektiv intelligens ibland oss, och ett kollektivt lärande. De som på en ”vanlig” konferens, ser att pauserna med erfarenhetsutbyte och kontaktskapande nästan är mer givande än själva konferensen i sig självt, är självklara deltagare på en unconference/okonferens.

Deltagarna på årets HRunconf var prestigelösa, humoristiska och MYCKET engagerade! Ord som Hållbarhet, Kundnytta och Lobbying identifierades som intressanta värdeord/områden att jobba vidare med. De samtalstrådar vi arbetade med under dagen var ”HRunconf – hur ska nästa HRunconf se ut?”, ”Coaching – vad är det, hur använder man det, hur ska man förhålla sig?”, ”HR i framtiden – vad kommer att vara viktigt och hur ska det se ut?” och vi avslutade med en uppsamling och ”HRunconf – nästa steg”. HRunconference är något unikt, och vi är med och skapar det! Du som är intresserad av HR, organisationsfrågor, ledarskap & medarbetarskap bör vara med vid nästa tillfälle som troligen kommer att gå av stapeln i april 2012. Det diskuterades mycket kring var och när för att göra det möjligt för så många som möjligt att deltaga. Mer information kommer upp på  www.hrunconf.se.

Soliga och upprymda hälsningar från

Karin Ulfhielm