Lyssna så slipper du konflikter

Lyssna så slipper du konflikter

SvD_lyssna_konfliktI söndagens SvD/Karriär (23 mars) som handlar om att det blivit vanligare med konflikter på våra arbetsplatser i dag läser jag nedanstående.

“För att bli en bra konfliktlösare är det viktigt att satsa på en grundläggande färdighet – att lyssna.
– Där syndar nog svenska chefer ofta i onödan. Det ställer till så mycket skada att inte låta folk ge sin bild av situationen. Det kan absolut finnas grund för att genomföra saker mot medarbetarnas vilja, men det är lättare att driva igenom beslut om du först låtit människor uttrycka sin åsikt.” 

Vi behöver alla bli hörda
Konfliktforskaren Thomas Jordan pekar på något jag länge med en dåres envishet har hävdat, d v s att vi som respekterade individer kan ta att beslut fattas som går emot det vi själva tycker, förutsatt att vi har fått möjlighet att ge vår syn på saken. Vi har som människor ett grundläggande behov av att vara sedda, uppskattade och respekterade. Det finns ingen självklarhet i att vi alltid ska få vår vilja fram, men det är oerhört viktigt att vi verkligen blir hörda – att vi får chansen att, som Thomas citeras ovan; “…uttrycka vår åsikt.”

Det (svenska) demokratiska ledarskapet
Enligt min uppfattning är detta något som det svenska, demokratiska ledarskapet står för. Jag hör många som säger att svenska chefer är rädda för att fatta beslut. Så klart att det finns chefer som är rädda, det gör det överallt på jordklotet. Det är inte det ledarskapet jag åsyftar, och inte det ledarskap jag heller har mött. Visst finns det “fega” chefer, men det finns också modiga och trygga chefer. Det ledarskap jag åsyftar, är det schyssa svenska ledarskapet. En ledare som har en bra självinsikt med förståelsen att jag som enskild individ omöjligt kan ha alla pusselbitar för att fatta ett bra beslut. Jag behöver få input och information från andra, för att bättre kunna fatta ett bra och välgrundat beslut. Det beslutet kan sen innebära att vissa medarbetares input kommer att väga olika tungt, men likväl har jag lyssnat in. När jag sen – om inte alla är med och fattar ett konsensusbeslut – fattar ett beslut, kan jag också med mycket tyngre argumentering berätta varför jag valt att besluta på just det sättet, och varför jag valt att låta vissa infallsvinklar och perspektiv vara och bli viktigare än andra.

När vi INTE tar in alla perspektiv riskerar vi både att fatta beslut på en alltför begränsad bild, och att dessutom skapa konflikter både med och mellan våra medarbetare just för att vi inte lyssnat in alla. Precis det som dagens artikel i SvD förstärker.

En genväg som blir en senväg?
Jag inser att det ibland kan vara tidsbrist som gör att man som chef inte alltid hinner (eller upplever sig hinna) ta in alla perspektiv. Det i sig kan innebära att man fattar fel beslut, vilket då betyder att det är viktigt att snabbt fatta ett nytt beslut – att “ombestämma” sig. Det kan, som sagt, också innebära att man skapar onödiga konflikter som man måste hantera efter beslutet. Som med allt, är det förstås en balansgång.

Jag kan bara önska att man ibland gör som en klok ny bekantskap till mig uttryckte sig; “Stanna – Tänk – Agera”. Det var för övrigt med samma kontakt som jag senast hade diskussionen kring svenska chefers förmåga att fatta beslut vs “gömma sig bakom” konsensusbeslut. Jag ser inte att man som chef gömmer sig bakom ett konsensusbeslut… Ett konsensusbeslut är, enligt sin riktiga definition, ett bra och välgrundat beslut där alla ”är med på båten”, men kanske att man inte alltid har tid att nå fram dit?

Sådär, en reflektion i all enkelhet på söndagsförmiddagen.

/Karin

Självreflektion – feedback till dig själv – bygger din självkänsla och självinsikt

Självreflektion – feedback till dig själv – bygger din självkänsla och självinsikt

Genom ett antal självreflekterande frågor, kan du arbeta på en större självkännedom och därmed bli mer varse dina styrkor och svagheter. Det är viktigt att aktivt fundera på hur du själv ser på dig och uppfattar dig själv. Ju bättre du identifierar dina styrkor, desto lättare blir det att ”erkänna” dina svagheter – det kanske rentav blir tillåtet för dig att inte vara bra på allt… Att bli varse hur man själv fungerar, gör det möjligt för dig att bli tydligare för dig själv, att ta ett större personligt ansvar och i och med det göra mer aktiva val.

Nedan har du några förslag på frågor du kan ställa dig själv ca 1-2 ggr per år. Ett ”bokslut” då och då gör det mer tydligt för dig att stämma av om du är på ”rätt väg”, d v s den väg du VILL vara på. Med denna tydlighet, kan du också vara tydligare gentemot din chef, dina kollegor och medarbetare kring vad du ser framför dig.

1) Vad tyckte du bäst om i din senaste arbetserfarenhet? Vad förde dig till det här jobbet? Vad får dig att stanna i den här tjänsten.
2) Vilka tycker du är dina styrkor?
3) Vilka är dina svagheter?
4) Vilka är dina personliga mål kopplat till din nuvarande roll?
5) Vilka personliga mål har du (vill du ha)?
6) Vilka är de bästa lovord du någonsin fått?
7) Vilka mest produktiva samarbeten du har haft? Varför tror du att de varit så produktiva?
8) Vilka är dina framtida växtmål, karriärmål? Vilka specifika färdigheter vill du lära dig? Vem/vilka ser du kan hjälpa dig?
9) Vad/vem mer kan tror du kan påverka dig och din utveckling på bästa sätt? Hur kan du gå vidare med det?
10) Vad mer är du nyfiken på, som har med dig själv att göra?

Ytterligare frågor du kan lägga till som du ställer dig ungefär en gång per kvartal är:

1) Vad har du gjort sen senaste kvartalsuppföljningen?
2) Vilka upptäckter har du gjort – om dig själv, om andra, om företeelser?
3) Vilka relationer har du byggt? Hur har du utökat ditt nätverk – både inom och utanför ditt företag/din organisation?

Nu är det dags att sätta upp lite mål för dig själv det kommande kvartalet, använd svaren på de tre frågorna ovan för en ny diskussion med dig själv:

1) Vad blir ditt huvudsakliga fokus framöver? Kommande mål för den närmaste 3-månadersperioden?
2) Vilka nya upptäckter/insikter planerar du att göra?
3) Vilka nya samarbeten/relationer hoppas du kunna skapa – hur vill du utvidga ditt nätverks de kommande tre månaderna?

Vill du använda mig som bollplank, och vill testa hur det är att coachas? Kul! Kontakta mig genom kontaktformuläret nedan!

/Karin

[contact-form 1 ”Contact form 1”]

 

Framgångsrik

Framgångsrik

I onsdags var jag på Agentias månadsmingel på Business Hub i Liljeholmen. Spännande kontakter, god frukost och intressant föredrag av Stefan Molander. Han pratade om det här med att vara framgångsrik och definitionen på vad framgångsrik är.

Framgångsrik brukar vi ofta säga att människor är som gjort karriär. Det skulle vara intressant att vända och vrida lite på begreppet. Min definition är inte alls enbart förknippad med karriärmässiga framgångar. En person som är framgångsrik, är rik på framgångar. Framgång är motsatsen till tillbakagång. Tillbakagång är t o m värre än att stanna upp!

Så, om framgång är motsatsen till tillbakagång, så måste ju strävan efter att lära sig nya saker, få veta mer, ställa frågor, bli lite mer upplyst, bli överraskad – positivt – om sina egna fördomar som kommer på skam, vara framgång?! Då kan jag säga att jag hela tiden är är rik på framgångar. Jag är framgångsrik – i praktiskt taget allt jag tar mig för!

Vilka framgångar är du rik på?

/Karin