Autentiskt ledarskap. Ja. På riktigt.

Ett globalt ledarskap, som behöver helt andra saker än det vi är vana vid. Det behövs en äkthet, en autenticitet. Om du ska kunna bli en bra ledare nu och framåt, behöver du koncentrera dig på kvaliteten i dina relationer.

Hur får man kvalitet i sina relationer, då?
Genom medvetenhet om sig själv, så att man kan vara närvarande, mentalt, för någon annans räkning. Att kunna släppa sina egna behov för sina medarbetare, att lyssna med empati och medkänsla och helt utan dömanden. Nyfikenheten kring hur någon annan förhåller sig, utan att för den skull lägga sina egna värderingar på dennes perspektiv är avgörande. Att vara i kontakt med sitt ”djupare jag”, att ta sig tid och reflektera. Kort sagt att ”koppla ihop” sig med sin medarbetare, att ”bry sig” och att vilja dennes bästa – det är enda sättet att kunna bidra både till den enskildes väl och ve, till organisationens framgång och till en bättre värld. Och det finns inga genvägar, ingen ”quick-fix”. Å andra sidan är det väl värt insatsen, för det leder till något mer hållbart och bestående.

GlobalLeaderships film med Otto Scharmer från MIT beskriver det så bra, och det också med koppling till innovation och utveckling. Klicka vidare in till Vimeo. Det är värt det extra klicket!

Otto Scharmer: Leading From the Emerging Future from GlobalLeadership.TV on Vimeo.

Soliga,

Karin

Har du vaxpropp?

Har du vaxpropp?

ear_topsI en twitter-dialog för några veckor sedan, stod det – igen – så klart och tydligt hur viktigt lyssnandet är i alla sammanhang, och kanske särskilt i alla typer av ledarskap. Jag har skrivit om det förut, och skriver om det igen…!

– ”Lyssna om du vill bli hörd” – John Wooden

– ”De flesta lyssnar inte med avsikt att förstå, de lyssnar med avsikt att svara.” – Stephen Covey

– ”Många hör, men få lyssnar.” – Harvey MacKay

Det finns många kloka citat om lyssnande. Vissa är kanske en smula uttjatade eller floskelbetonade, men faktum är att de har en viktig poäng. De handlar om det Søren Kierkegaard pratade om. Om du ska kunna hjälpa en människa att utvecklas, behöver du börja precis där där hon är. Hur får man reda på det? Jo, genom att lyssna – utan förutfattade meningar, fördomsfritt och utan dina egna tolkningar av det hon säger och dina projektioner.

Vad behövs för att bli bra på att lyssna?
Till att börja med en fullständig närvaro. Ett genuint intresse och en nyfikenhet kring att vilja förstå. Jag minns att jag när jag gick igenom ett testbatteri i samband med ett talangprogram för många år sen, fick en återkoppling om att jag hade ett extremt behov av att förstå varför, ett behov av att förstå syftet med saker och ting. Det som jag då upplevde framställdes som något av en svaghet, väljer jag att i dag betrakta som en styrka. På vilket sätt då?

1) Att se ett syfte med saker och ting, innebär för egen del att jag inte jobbar i onödan med grejer. Jag har ett stort behov av att se hur just den här arbetsuppgiften eller projektet hänger ihop med något större, något viktigare. Om jag inte ser det tydligt, lägger jag inte särskilt mycket tid i onödan på det. Mitt behov av att förstå varför, gör att jag också nyfiket närmar mig nästan allt. Det finns alltid något att lära, det finns alltid något som gör den här människan jag aldrig träffat förut unik.

2) Jag väljer i det att också alltid försöka se och vädja till det goda hos personen. Jag har hittills inte stött på någon som upplevt min nyfikenhet ”påträngande” eller negativ. Min inställning är också att de som inte vill berätta, kommer jag inte att döma. Man berättar det man vill och lägger fram det man vill, om man inte vill berätta något, har jag full respekt för det. Alla känner inte heller fullständig tillit från ruta ett, och det behöver man verkligen ha respekt för. Vi är alla unika och har alla olika erfarenheter utifrån vilka vi betraktar den verklighet vi befinner oss i.

3) Nyfikenheten och behovet att förstå samt se saker i större sammanhang, ger mig en naturlig fallenhet för att ställa frågor och uppföljningsfrågor, djuplodande frågor, borrande frågor m m. Om jag inte skulle para det med att vara duktig på att lyssna, skulle konversationen till slut bli ytterligt tråkig – eftersom svaren skulle bli så begränsade, och att frågorna verkligen skulle upplevas som att jag inte lyssnat på svaren på de tidigare frågorna.

Så fram för lite mer STORA, nyfikna öron…!
Att bli lyssnad på är fantastiskt! Ofta när man pratar med någon, berättar något för någon annan, och den lyssnar, infinner sig ett lugn. Dessutom är det som om den som pratar, plötsligt kan ”höra vad hen säger” och göra det i ett helt annat ljus än när tankarna bara ”farit omkring” inne i huvudet. Hen kan höra hur ”tokigt” det låter, eller det hen berättar för någon annan ”blir plötsligt sant”. Jag i egenskap av coach/lyssnare blir den som gör att du/klienten kan prata högt med sig själv utan att framstå som galen… Självklart bidrar din lyssnares frågor, speglingar och sammanfattningar till att ge dig nya perspektiv på dina tankar och upplevelser också. Men att bara få låna någons öron i en kvart eller så, kan vara det som gör den stora skillnaden! 🙂

Med ljud…! 😉
/Karin

 

 

Ditt Professionella Rykte

Ditt Professionella Rykte

hangglidingI min förra bloggpost berörde jag kort hur ditt professionella rykte påverkar ditt företags professionella rykte. Hur det sammanflätat med att som medarbetare bli Sedd, Uppskattad och Respekterad, direkt påverkar kundernas uppfattning och känsla av företaget. Utan kunder, inga intäkter, ingen vinst och ingen lön – som bekant. Våra kunder och vad de tycker om oss är det mest värdefulla vi har i affärssammanhang.

I januari i år bestämde jag mig för att ta reda på mitt professionella rykte (Ditt Professionella Rykte). Det fungerar som en fördjupad referenstagning, eller en 360°-utvärdering, beroende på vilket perspektiv man väljer att ha. Eller varför inte ett slags feedback-underlag att använda för att utvecklas ytterligare…?! Lite så där kittlande läskigt och roligt på samma gång… Att mina kunder och kollegor/samarbetspartners ville hjälpa mig med detta är förstås värmande och oerhört bekräftande – tänk att någon kan tänka sig att lägga en kvart på att bara fundera över mig och hur jag fungerar i min yrkesroll?! Det känner jag förstås stor tacksamhet för. Jag fick också svara på motsvarande frågor själv, för att se hur pass väl jag ”känner mig själv” och också för att se om det jag tror och vill stämmer hyggligt väl med andras uppfattning om vilka styrkor jag har.

Mina erfarenheter
Så, hur är mina erfarenheter kopplat till att ha gjort det här? Till att börja med, som jag skrev inledningsvis, lite läskigt, roligt och spännande på samma gång. Därefter att få läsa det ”nerkokade” resultatet av det som de som svarat på frågorna om mig var ju alldeles fantastiskt! Hela utgångspunkten för undersökningen är  att fokusera det mesta på styrkorna. En fråga handlar om de ”svagheter” jag har, d v s saker jag skulle kunna ha i åtanke att ”hålla mig ifrån”, ”minska” eller så. Jag tror också att det är svårt att bli bra på det som man inte visat förmåga kring. Alltså är det bättre att fokusera på styrkorna – finslipa dem, utveckla dem och sakta och säkert lämna saker därhän som inte tillhör det jag är så bra på. För att kunna lämna svagheterna därhän, dock, behöver jag ju vara medveten om vilka de är och vad de handlar om. Det borde egentligen inte vara så svårt heller, eftersom det är saker som jag sannolikt tycker är ganska trist.

Mitt Professionella Rykte
Okej, dags att ”avslöja” mitt professionella rykte, då… Så, här:

Med sitt smittsamma engagemang, mod och genuina intresse får Karin kunden att skapa resultat och hon levererar över förväntan

Karin har ett genuint och stort engagemang och en iver som smittar av sig. Hon är en intresserad, kreativ lyssnare och en bra facilitator som med sin humor och sitt raka sätt skapar en miljö där individer och team känner sig motiverade. Karin utstrålar en energi och med sin erfarenhet ger hon energi. Hon ser bara möjligheter och hon får människor att nyttja sina egna förutsättningar. Karin har en mycket professionell framtoning och en påtaglig vilja att prestera.

Karin inspirerar, utstrålar en glädje och kärlek till andra människor och har en nyfikenhet, både på sig sälv och på andra. Hon är övertygande och har förmågan att med glimten i ögat ifrågasätta och vara lätt provocerande. Karin är initiativrik, modig och spännande att samarbeta med och med sin höga ambitionslnivå levererar hon över förväntan. Hennes fokus ligger alltid på kundens behov och hon bygger ett förtroende genom att hon får denna att nå önskat resultat.”

Oj!
Wow! och sh-t på samma gång! Så häftigt att få läsa detta om sig själv, och samtidigt ”Hjälp, det här förpliktigar ju…” Jag kan konstatera att min uppfattning om mig själv och andras uppfattning om mig stämmer hyggligt väl överens, fastän mina egna ordalag var betydligt mer blygsamma än de ovan ”nerkokade” orden…! Nåväl, om jag nu verkligen ska försöka leva så som jag uppenbarligen lär, så ska jag välja att fokusera på de möjligheter det här ger – och inte gå in i en rädsla som handlar om ”Hjälp, tänk om jag inte levererar…”

Att genomföra ”Ditt Professionella Rykte” har varit spännande, bekräftande, gett mig lite tydligare inriktning, gett mig inspiration till mitt ”Next Big Thing”. Så cool! Det här känns betydligt mer intressant än en dammig CV…:-)

Hur ser ”Ditt Professionella Rykte” ut?
Modiga hälsningar…
Karin