Executive Coaching

Coaching

Bli effektivare med coaching
Som (högre) chef är du många gånger ensam både vad gäller arbetet nedåt i organisationen såväl som uppåt i ledningsgrupp eller styrelse. De stora besluten är du ofta ensam om att fatta, och de krav som ställs på dig är höga. Att i ett sånt sammanhang få ett externt professionellt stöd kan vara avgörande för att hitta perspektiv och tillåta sig att, innan, beslutet fattas, verkligen penetrera situationen ur flera olika perspektiv. En executive coach kan utgöra det neutrala bollplank du behöver, som hjälper dig att se situationen i olika infallsvinklar, som ifrågasätter, utmanar och stärker dig i din roll och dina beslut.

”Karin är en varm, öppen och drivande professionell coach som
utmanar men som också ger människor kraft och lust att växa.”

– Rune Segerblad, Ägare och VD Gid AB

 

Vad är executive coaching?
Executive coaching vänder sig till dig som är högre chef och ledare. I din roll ställs du ofta inför frågeställningar som berör såväl det operativa som visionära. Hur balanserar man bilden av den operativa vardagen för organisationen med hur affärsverksamheten ska utvecklas strategiskt? Kommunikationen kring de strategiska besluten vad gäller ledarskap och lönsamhet behöver vara förankrat i organisationens värderingar samtidigt som de behöver vara greppbara för organisationen. I coachingsamtalen kommer dina frågeställningar att hanteras utifrån de specifika behov du och din organisation har.

”Med Karins coaching har jag höjt mitt självförtroende, lärt mig att coacha mig själv, lärt mig börja marknadsföra mig själv med hjärtat och att kunna ta emot positiv feedback, samt att njuta mer av att jag gjort något bra.
Vesna, Key Account Manager

Varför ska du lägga resurser på Executive Coaching?
Genom executive coaching, blir du tryggare som ledare och:

– får möjlighet att vrida och vända på din situation och problem i samspel med ett neutralt bollplank
– förbättrar din genomslagskraft, fattar bättre och mer välgrundade beslut
– skapar bättre och mer resultatgivande samarbeten
– blir tydligare för dig själv och dina medarbetare
– får snabbare tydligt fokus

Upplägg
Under perioden (t ex 6-12 månader) erhåller du:

– Certifierad coach enl ICF (International Coach Federation -läs mer om coachingmetodik under pedagogik med lång erfarenhet av såväl individuell som gruppcoaching
– tillgång till coachen via fysiska möten, telefonsamtal, mail, SMS – du bestämmer hur mycket tid du vill lägga på din utveckling som ledare
– tydlig målsättning, struktur och process
– i tillämpliga fall, 3-partssamtal vid inledning och avslutning av coachuppdraget mellan den som skall coachas, den coachades chef och coachen, så att målsättningen med coachingen blir tydlig i alla led och att den stödjer och bidrar till företagets övergripande mål och vision. Övriga samtal är konfidentiella och genomförs enbart mellan coach och den coachade
– verktyg som stödjer processen
– fokus, närvaro och engagemang

 

Hur går det till?
Vi coachar rakt, ärligt, energifyllt och starkt. Vi går bredvid, bakom eller framför dig, allt utifrån ditt och organisationens behov. Med engagemang och empati ifrågasätter vi dina ställningstaganden och hjälper dig att bli tydligare för dig själv och för din omgivning. Resultaten skapas genom att coachen ansvarar för struktur och process, och att du ansvarar för resultatet.

 

Bakgrund och erfarenhet
Coacherna i Vargkasks nätverk har lång erfarenhet från att coacha individer och grupper i ledande positioner inom såväl det privata som offentliga näringslivet.

 

Vill du bli bättre i ditt ledarskap och boka ett möte, eller få mer information om vad executive coaching kan göra för dig?

Inga fält hittades.
Share This