Teamutveckling

Förutsättningar för att gruppen ska fungera, är att du har ett bra klimat och en positiv kultur. Genom företagsanpassade aktiviteter, reflekterande team, workshops och coaching i vardagen för nyckelgrupper såsom ledningsgrupper, projektgrupper, arbetslag och avdelningar, skapas förutsättningar för team som växer på flera sätt. Samarbetet förbättras genom:

–        bättre kommunikation
–        djupare relationer och ökad tillit
–        ökad kreativitet
–        förtydligade mål
–        skapandet av en dragkraftig vision
–        förenklade och förbättrade beslutsprocesser
–        effektivare möten

Ett exempel på en gruppövning för 8-15 personer kan vara Teaming.
Läs mer om den här.

Share This